ระบบจ่ายกระดาษเช็ดมือแบบม้วนของ Scott®

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสุขอนามัยโดยไม่กระทบต่อ ประสิทธิภาพ การทำงาน

 

ชมตอนนี้

 

 

 

 

เราเข้าใจความต้องการของคุณ

คุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายของการหาจุดสมดุลที่ดี
ที่สุดระหว่างข้อกำหนดด้านสุขอนามัยแบบใหม่ การคงไว้ซึ่ง
ประสิทธิภาพการทำงาน และการสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจของ
คุณ

 

 

 

 

 

ระบบจ่ายกระดาษเช็ดมือแบบม้วนของ Scott®

เรียนรู้ว่าระบบของเราออกแบบมาเพื่อเพิ่มสุขอนามัยได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

เรียนรู้ว่าเทคโนโลยี Airflex ทำงานอย่างไร

Scott PBS - Discover how Airflex - AR Code

สแกน รหัส AR ใช้กล้องสแกนรหัสแล้วขยายภาพเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

ดูว่าเทคโนโลยี Airflex จะสร้างประสบการณ์การเช็ดมือที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

ไม่เปื่อยยุ่ยแม้เปียก*

ดูดซับได้ดียิ่งขึ้น*6

มั่นใจได้ถึงความสำเร็จของธุรกิจด้วยระบบจ่ายกระดาษเช็ดมือแบบม้วนจาก Scott®รุ่นใหม่ของเรา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้วิธีเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจในห้องน้ำของคุณ
contact

1 อ้างอิงงานวิจัยของ University of Westminster, “Changes in the number of different types of bacteria on the hands before and after drying using paper towel, continuous cloth roller towel, warm air dryer and jet air dryer” (2010)
2 เทียบกับเทคโนโลยีกระดาษเช็ดมือแบบดั้งเดิมในตลาด
3 การศึกษาวิจัย KCP Global ที่ดำเนินการกับแบรนด์กระดาษทำความสะอาดในปี 2018: ความแตกต่างของแบรนด์: รายงานการศึกษาวิจัยความสามารถในการยอมรับรูปแบบของ Scott®
4 เปรียบเทียบกระดาษเช็ดมือรุ่นพับ KCP กับม้วนกระดาษเช็ดมือแบบม้วน KCP
5 การเปรียบเทียบกับเครื่องจ่าย Aquarius HRT (69590) และ Slimroll (69530) ก่อนหน้า
6 เทียบกับเทคโนโลยีกระดาษเช็ดมือแบบดั้งเดิมในตลาด
* เปรียบเทียบกระดาษเช็ดมือทั่วไปที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี LDC กับกระดาษเช็ดมือที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี UCTAD ซึ่งมีการใช้งานในประเทศออสเตรเลีย กระดาษเช็ดมือทั่วไปในประเทศของท่านอาจให้ผลที่แตกต่างไปจากนี้