ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

แผนกต้อนรับและห้องรอ

ในฐานะที่เป็นจุดแรกที่จะเข้าสู่สถานประกอบการของคุณ สุขอนามัยที่ดีในสภาพแวดล้อมและความสะอาดต้องเริ่มต้นจากที่นี่ถึงแม้การกำจัดแบคทีเรียจะเป็นเรื่องท้าทาย แต่เราก็สามารถทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยการใช้สารเคมี4 และเครื่องมือการสร้างสุขอนามัยที่เหมาะสม

ไม่สะอาดเท่าไหร่นัก

67% ของถังน้ำได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรีย

ในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมากหลายแห่ง มีการใช้ถังน้ำและผ้าขี้ริ้วเพื่อทำความสะอาดพื้นผิว อย่างไรก็ตาม การที่ใช้กันเป็นปกติไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับงาน ที่จริงแล้ว งานวิจัยพบว่า 67% ของถังน้ำได้รับการทดสอบแล้วว่าเป็น แหล่งสะสมแบคทีเรีย5

เครื่องมือที่สกปรกยิ่งกว่า

ผ้าฝ้าย

นอกจากนี้ ผ้าฝ้ายยังอาจลดประสิทธิภาพของสารเคมีฆ่าเชื้อลงได้มากถึง 85%6

กำจัดแบคทีเรียได้ด้วย เครื่องมือที่เหมาะสม

จากข้อเท็จจริงเหล่านี้ คุณจะเห็นได้ว่าการใช้ถังน้ำที่ไม่มีฝาปิดและผ้าขี้ริ้ว อาจจะไม่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการเกี่ยวกับสุขอนามัยและความสะอาด สำหรับอีกทางเลือกหนึ่งของวิธีการทำความสะอาดพื้นผิว เรามาดูคุณประโยชน์ของการจับคู่ระบบ ถังฝาปิดและกระดาษเช็ดชนิดแห้งกัน

Caring Approach - High Traffic - Customize for your level of clean-ready to use dispenser

ปรับระดับความสะอาดได้ดั่งใจ

ระบบการจ่ายกระดาษเช็ดชนิดแห้งแบบพร้อมใช้ที่เคลื่อนย้ายได้ สามารถเคลือบกระดาษให้ชุ่มด้วยสารเคมี ตัวทำละลาย และน้ำยาฆ่าเชื้อที่คุณต้องการได้ล่วงหน้า7 เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้นถึงความสะอาด การฆ่าเชื้อ หรือการทำลายเชื้อ ในระดับที่คุณต้องการ

Caring Approach - High Traffic - Closed to cross contamination-closed bucket

ปิดกั้นไม่ให้มีการปนเปื้อนข้าม

ระบบถังฝาปิดที่พร้อมใช้งาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลด้านการทำความสะอาด และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม8 โดยการจ่ายกระดาษเช็ดแบบใช้แล้วทิ้งที่เคลือบด้วยสารเคมีที่คุณต้องการ

Caring Approach - High Traffic - Flexible and compatible-dry wipers

ความยืดหยุ่นและความเข้ากันได้

กระดาษเช็ดชนิดแห้งต่างจากผ้าขี้ริ้วตรงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานควบคู่กับสารฆ่าเชื้อที่ใช้ตามปกติ9 เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้นถึงสุขอนามัยและความสะอาดในระดับที่ต้องการ

Caring Approach - High Traffic - Supports environmental wellness-worker exposure

สนับสนุนสุขภาวะในสภาพแวดล้อม

ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน ลดขยะจากตัวทำละลายและการระเหย เพื่อให้สถานที่ทำงานปลอดภัยมากขึ้นและมีประสิทธิผลในด้านต้นทุนมากขึ้น10 สถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยป้องกันปัญหาการขาดงานและการขาดความพร้อมของสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งทำให้องค์กรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น11

ดูผลกระทบของแนวทางการสร้างสุขอนามัยในสถานดูแลสุขภาพสำหรับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก

ลงทะเบียนรับอินโฟกราฟิกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมากเพิ่มเติมอีกสองชุด: ห้องน้ำและโรงอาหารและห้องพักผ่อน
1. Martinez-Gonzales et al. (2017) Microbial contamination on cell phones used by undergraduate students. American Journal of Infection Control.
2. Pyrek, K. (2014) Cross-Contamination Prevention: Addressing Keyboards as Fomites. Infection Control Today.
3. Gerba, C. (2002) First In-Office Study dishes the dirt on desks. University of Arizona study. n=7,000, study conducted in offices located in New York, San Francisco, Tucson and Tampa
4. Centers for Disease Control and Prevention. (2021) How to Clean and Disinfect Schools to Help Slow the Spread of Flu. https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.html
5. Sifuentes et al. (2012) Microbial Load of Reusable Cleaning Towels used in Hospitals. 1.
6. Decreased activity of commercially available disinfectants containing quaternary ammonium compounds when exposed to cotton towels. Gerba et al. (2013) American Journal of Infection Control, www.ajicjournal.org
7, 8, 9, 10. Refer to KCP chemical compatibility chart. User has responsibility to test the products with their preferred solvent.
11. International Sanitary Supply Association. (2021) The value of clean: How cleaning improves your bottom line. 8.