ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

ห้องน้ำ

สำหรับผู้มาเยือน สภาพของห้องน้ำอาจบอกได้ถึงความตั้งใจของสถานประกอบการในการดูแลรักษาสุขอนามัยและความสะอาดในสถานที่ในสถานประกอบการหลายแห่ง ห้องน้ำคือหนึ่งในพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมในห้องน้ำและความสะอาด จึงอาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งหมด

เมื่อมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์จากการที่มีผู้คนเข้ามาใช้งานจำนวนมากตลอดเวลา ห้องน้ำอาจจะกลายเป็นช่องทางในการยกระดับสุขอนามัยและความจำเป็นที่จำเป็นสำหรับสถานประกอบทั้งหมดได้

แนวทางการสร้างสุขอนามัยสำหรับมือ

การล้างมือ

การล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดเชื้อโรคในสถานการณ์ส่วนใหญ่ หากไม่มีสบู่และน้ำให้ใช้งาน ให้ใช้เจลล้างมือสูตรแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%3*

การเช็ดมือ

กระดาษเช็ดมือมีความสำคัญต่อสุขอนามัยมือที่ดี เพราะสามารถกำจัดแบคทีเรียที่หลงเหลืออยู่บนมือได้ถึง 77% หลังจากที่ล้างทำความสะอาด4

เครื่องจ่ายบรรจุได้ในปริมาณมาก มีฝาปิดรอบด้าน

Caring Approach - High Traffic Washroom - Mitigate - soap dispenser icon

ลดปัญหาการปนเปื้อนข้าม

การใช้เครื่องจ่ายที่เป็นภาชนะปิดรอบด้านสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง เช่น สบู่ กระดาษเช็ดมือ และกระดาษชำระ จะช่วยส่งเสริมการสัมผัสที่ถูกสุขลักษณะ โดยที่ผู้ใช้จะได้สัมผัสเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้

Caring Approach - High Traffic Washroom - Promote - one sheet dispenser icon

ช่วยลดการใช้กระดาษสิ้นเปลือง

เครื่องจ่ายกระดาษที่ถูกสุขลักษณะและบรรจุได้ในปริมาณมาก ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายกระดาษทีละแผ่น เพื่อลดการใช้กระดาษสิ้นเปลืองและหลีกเลี่ยงการจ่ายกระดาษมากเกินความจำเป็น5

Caring Approach - High Traffic Washroom - Enhance - rolled towels dispenser

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน

กระดาษและทิชชู่ม้วนความจุปริมาณมาก จะช่วยลดการใช้กระดาษสิ้นเปลืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานทำความสะอาดและภาพลักษณ์ของห้องน้ำ5

ดูผลกระทบของแนวทางการสร้างสุขอนามัยในสถานดูแลสุขภาพสำหรับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว “Center of Care (ศูนย์ความห่วงใย)” เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ EVS ของคุณและการรักษาสุขอนามัยในสถานประกอบการของคุณ
1. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. (2018) Break the Chain of Infection.
2. Kimmitt, P.T., Redway, K.F. Redway. (2016) Evaluation of the Potential for Virus Dispersal During Hand Drying: A comparison of Three Methods. Journal of Applied Macrobiology. 120.
3. Centers for Disease Control and Prevention. (2021) When and how to wash your hands. https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
4. University of Westminster. (2010) Changes in the number of different types of bacteria on the hands before and after drying using paper towel, continuous cloth roller towel, warm air dryer and jet air dryer.
5. Based on design of rolled towel dispenser.