ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

คุณสามารถช่วยเหลือได้:

เรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดในสถานดูแลสุขภาพสำหรับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก โดยการสนับสนุนทีมงาน EVS ของคุณการตั้งเป้าหมายให้ผู้ทำความสะอาดบรรลุผลสำเร็จ

การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้มากที่สุด

การสร้างผลการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอและน่าเชื่อถือ

การใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการทำความสะอาดที่ด้อยประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ภาวะการขาดประสิทธิผลในด้านแรงงาน เช่น การเสียเวลา แรงจูงใจ และพละกำลังของทีมทำความสะอาด ซึ่งจะทำให้งานของพวกเขายากลำบากมากขึ้นและอาจจะกระทบต่อ ขวัญกำลังใจของพวกเขาด้วยเช่นกัน

การใช้แนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับสุขอนามัยและการทำความสะอาด

ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่เลือกผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และทีมดูแลการทำความสะอาดต้องนำแนวทางเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคนล้วนแล้วแต่มีเจตนาที่จะตัดสินใจให้เหมาะสมอยู่เสมอ แต่ตัวเลือกบางอย่างก็อาจก่อให้เกิดผลสืบเนื่องที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองและผลลัพธ์ที่ขาดประสิทธิภาพ

เมื่อเลือกแนวทางที่ดีขึ้น ก็จะมีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

การทำตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะกับสถานดูแลสุขภาพของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยทีมดูแลการทำความสะอาดด้วยการสนับสนุนความพยายามของพวกเขาที่จะบรรลุเป้าหมายด้าน ความสะอาดในระดับที่ต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสุขอนามัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมากในสถานดูแลสุขภาพของคุณ

ดูผลกระทบของแนวทางการสร้างสุขอนามัยในสถานดูแลสุขภาพสำหรับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก

ลงทะเบียนรับอินโฟกราฟิกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมากเพิ่มเติมอีกสองชุด: ห้องน้ำและโรงอาหารและห้องพักผ่อน
1. Martinez-Gonzales et al. (2017) Microbial contamination on cell phones used by undergraduate students. American Journal of Infection Control.
2. Pyrek, K. (2014) Cross-Contamination Prevention: Addressing Keyboards as Fomites. Infection Control Today.
3. Gerba, C. (2002) First In-Office Study dishes the dirt on desks. University of Arizona study. n=7,000, study conducted in offices located in New York, San Francisco, Tucson and Tampa
4. Centers for Disease Control and Prevention. (2021) How to Clean and Disinfect Schools to Help Slow the Spread of Flu. https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.html
5. Sifuentes et al. (2012) Microbial Load of Reusable Cleaning Towels used in Hospitals. 1.
6. Decreased activity of commercially available disinfectants containing quaternary ammonium compounds when exposed to cotton towels. Gerba et al. (2013) American Journal of Infection Control, www.ajicjournal.org
7, 8, 9, 10. Refer to KCP chemical compatibility chart. User has responsibility to test the products with their preferred solvent.
11. International Sanitary Supply Association. (2021) The value of clean: How cleaning improves your bottom line. 8.