ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

5 ขั้นตอนสู่ วัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร ที่ดี

ำหนด มาตรฐานสุขอนามัยที่เป็นเลิศ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารที่ยอมรับความแตกต่างและสร้างผลผลิตได้ร่วมกับ Kimberly-Clark ProfessionalTM.ผู้คนต้องการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งความล้มเหลวจะได้รับความเข้าใจ และแบ่งปันสาเหตุของความล้มเหลว นั่นก็คือการทำงานร่วมกันของทุกคนและมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน

เมื่อมีสิ่งที่ผิดพลาดไป มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลหรือระบบ แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กร

1. เราต้องเริ่มจากผู้นำ คนเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องก็ต่อเมื่อผู้นำของพวกเขาทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง พวกเขาต้องเข้าใจปัญหาและกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต

2. ค้นหาว่าใครต้องการความช่วยเหลือแบบใด ยกย่องชมเชยผู้ที่ทำได้ดีและฝึกสอนงานแก่ผู้ที่มีความจำเป็น ฝึกอบรมผู้ที่ยังไม่เข้าใจซ้ำอีกครั้ง

3. สอบถามคนอื่น ๆ ว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไร และแสดงให้พวกเขารู้ว่าคุณกำลังรับฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการจะบอก ในการตรวจเยี่ยมโรงงานของคุณ เราจะได้รับทราบข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการของคุณ และสามารถระบุถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และสร้างผลผลิตได้มากขึ้น

4. ซื่อสัตย์กับตนเอง หากคุณมีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ไม่ดีหรือไม่มีความเป็นกลาง คุณต้องตระหนักถึงปัญหาให้ได้

5. เมื่อตัดสินใจถึงขั้นตอนที่จะดำเนินการได้แล้ว ต้องแน่ใจว่าคุณได้พิจารณาความต้องการของกลุ่มคนในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะใช้ภาษาใด รู้หนังสือในระดับใด หรือมีขนบทางวัฒนธรรมอย่างไร การเปลี่ยนแปลงที่คุณสร้างแรงบันดาลใจให้ต้องเป็นสิ่งที่บรรลุผลสำเร็จได้สำหรับพวกเขา

มองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองใหม่

เมื่อคุณเดินผ่านโรงงานเดิม ๆ ทุกวัน มีโอกาสสูงมากที่คุณจะมองไม่เห็นบางสิ่ง ในส่วนหนึ่งของโปรแกรมสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิผล Kimberly-Clark ProfessionalTM ได้จัดให้มีการเดินตรวจของเสียและอันตรายในอุตสาหกรรมอาหารมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

ดหมายการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกับเรา เพื่อศึกษาโอกาสในการกำหนด มาตรฐานสุขอนามัยที่เป็นเลิศ ในการตรวจเยี่ยมโรงงานของคุณ เราจะได้รับทราบข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการของคุณ และสามารถระบุถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และสร้างผลผลิตได้มากขึ้น

กำหนดการตรวจเยี่ยม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อค้นหาโอกาสในการให้บริการด้วยมาตรฐานสุขอนามัยที่เป็นเลิศ


contact