ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

การทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์คือ
สูตรสำเร็จของความปลอดภัยของอาหาร

แม้ว่าจะมีระบบการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของอาหาร การให้ความรู้ และการตรวจสอบที่แข็งแกร่งแล้ว แต่สิ่งต่าง ๆ ก็อาจจะผิดพลาดได้เหมือนกัน เหตุผลคืออะไรน่ะหรือ

 Download the whitepaper to learn more on:

  • สาเหตุที่มาของการปนเปื้อนข้าม
  • การทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย
  • วิธีการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของอาหาร
  • มีอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนแปลง
  • กรณีศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสารอธิบาย

กำหนดการตรวจเยี่ยม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อค้นหาโอกาสในการให้บริการด้วยมาตรฐานสุขอนามัยที่เป็นเลิศ


contact