ข้อมูลเชิงลึกสถานที่ทำงาน

ทรัพยากรและข้อมูลเพื่อประสบการณ์การทำงาน/ชีวิตที่ดีขึ้น
จากข้อมูลสู่นวัตกรรม—เราช่วยคุณได้

ตัวกรอง

ผลผลิตและประสิทธิภาพ
ผลผลิตและประสิทธิภาพ

การทำความเข้าใจสิ่งที่สำคัญ เกี่ยวกับการจัดการสถานประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบัน

เมื่อเลือกใช้ Kimberly-Clark Professional™ คุณจะเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมที่ตรงใจและมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงช่วยในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการห้องน้ำของคุณ

ความยั่งยืน,สิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน,สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาด: การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่

โลกผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากถึง 141 ล้านตันต่อปี และหนึ่งในสามของจำนวนนี้มาจากการรั่วไหลจากระบบที่ใช้เก็บรวบรวมและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 1ก

สุขภาพและความปลอดภัย
สุขภาพและความปลอดภัย

สุขอนามัยในห้องน้ำและความจำเป็นของสุขอนามัยดังกล่าวต่อธุรกิจของคุณ อาจเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่คุณคิด

เมื่อคุณประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อความมั่นใจของลูกค้า คุณเคยลองพิจารณาเกี่ยวกับเรื่้องของห้องน้ำบ้างหรือไม่