žádost o'osobní údaje

Sdělte nám prosím, zda chcete dostat zprávu o osobních údajích, provést aktualizaci nebo vznést požadavek na výmaz ze strany společnosti Kimberly Clark Professional. Jednoduše nám sdělte, jaký typ požadavku máte. Pokud žádáte o aktualizaci a chcete vidět, jaké údaje o vás v současné době v systémech máme, začněte prosím zprávou o osobních údajích. Jinak prosím uveďte potřebné změny v části Poznámky.