ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato webová stránka vlastnila, byla provozována a spravována společností KIMBERLY-CLARK CORPORATION se sídlem na World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100; webová stránka ozřejmuje, jak my a všechny celosvětové přidružené společnosti (dále jen „Kimberly-Clark“ nebo „my“) shromažďujeme osobní údaje, jak je můžeme použít, jaká můžete mít práva ve vztahu k osobním údajům a jak nás můžete kontaktovat.

Osobní údaje jsou informace o žijící osobě, které se týkají soukromí dané osoby a identifikují ji, ať už samostatně nebo společně s dalšími informacemi, které vlastníme nebo které pravděpodobně budeme vlastnit.

Než nám poskytnete jakékoli osobní údaje nebo začnete jinak procházet naše stránky, přečtěte si celé toto Oznámení o ochraně osobních údajů a ujistěte se, že souhlasíte s našimi postupy ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Jsme zodpovědní pouze za postupy ochrany osobních údajů a zabezpečení informací, které shromažďujeme my. Doporučujeme, abyste si prohlédli zásady a postupy ochrany osobních údajů a zabezpečení na každé navštívené webové stránce.

1. Jak shromažďujeme osobní údaje

Osobní údaje o vás získáváme jak online, tak offline. Osobní údaje shromažďujeme, když:
- navštěvujete naše stránky,
- se setkáte s týmem pro prodej,
- kontaktujete centra zákaznických služeb, účastníte se našich akcí nebo výstav nebo si od nás vyžádáte informace jiným způsobem,
- navštěvujete naše prodejny,
- se přihlásíte k programům odměn,
- s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí, aplikací třetích stran nebo podobných technologií,

Informace o vás také můžeme sbírat ze zdrojů třetích stran, například když použijete jiné, námi provozované webové stránky, a od třetích stran, jako jsou subdodavatelé.

2. Které osobní údaje shromažďujeme

Pro účely uvedené níže v odstavci 3 můžeme zpracovávat následující osobní údaje o vás:
- celé jméno,
- kontaktní údaje (například telefonní číslo, emailová adresa, domácí nebo pracovní adresa a název pracovní pozice),
- adresa internetového protokolu (IP adresa),
- datum narození,
- veřejně dostupné informace, jako je obsah generovaný uživateli, příspěvky na sociálních sítích, uživatelské jméno nebo ID na sociálních sítích nebo obrázek profilu na sociálních sítích,
- historie transakcí (tzn. historie objednávek / požadavků na vzorky), a
- ID přístroje (stolního počítače, tabletu nebo mobilního telefonu)

Můžeme také propojovat osobní údaje, které nám poskytnete přímo, s dalšími informacemi získanými o vás ze zdrojů třetích stran (například ze sociálních sítí a od makléřů dat). Mohou to být demografické údaje, údaje o interakcích se sociálními sítěmi, preference, nákupní návyky, zájmy, zeměpisné umístění a věk nebo věkové rozpětí. Tyto osobní údaje můžeme použít k přizpůsobení reklam a zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantnější, k poskytování personalizovaných marketingových informací a pro naše lepší porozumění zákaznické základně a efektivitě marketingových kampaní.

3. Účely, pro které zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje můžeme zpracovávat pro následující účely:
- poskytování informací, produktů a služeb, které jste si objednali,
- poskytování zákaznické podpory,
- přizpůsobování reklam a zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantnější,
- poskytování personalizovaných marketingových informací,
- upozorňování na jakékoli změny ve vašich službách a poskytování vám informací týkajících se podobných výrobků a služeb, které by vás mohly zajímat,
- provádění marketingové analýzy, která nám umožní posoudit trendy a efektivitu nebo reklamní a marketingové kampaně,
- správa našich webových stránek a zlepšování produktů a služeb,
- odhalování a předcházení podvodům,
- dodržování platných zákonů a nařízení,

Zákon o ochraně osobních údajů vyžaduje, abychom osobní údaje o vás zpracovávali na předtím vytvořeném právním základě. Právní základ pro zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely bude zpravidla existovat proto, že:
• jste poskytli souhlas,
• je to nutné k plnění smlouvy s vámi nebo pro rozhodování, zdali uzavřít smlouvu s vámi,
• je zpracování nezbytné, abychom dodrželi své právní nebo regulační povinnosti,
• zpracování je v našem oprávněném zájmu jako přední korporace pro osobní péči.

4. S kým sdílíme osobní údaje

Údaje o vás můžeme za určitých okolností sdílet s třetími stranami, a to včetně následujících situací:

- sdílení údajů s partnerskými společnostmi,

Můžeme vás požádat o souhlas se sdílením údajů s pečlivě vybranými externími společnostmi, pokud se domníváme, že by vás mohly zajímat jejich produkty a služby, a pouze se společnostmi, kterým důvěřujeme, a které projdou našimi interními kontrolami zajišťujícími bezpečnost vašich údajů. Nabídky a partnerské programy můžete kdykoli zrušit vyplněním online formuláře. Našim partnerům je zakázáno používat vaše kontaktní údaje pro jiné účely, než je prezentace příslušných nabídek a programů, a jsou povinni zachovávat důvěrnost kontaktních údajů.

- sdílení údajů s poskytovateli služeb,

V případě potřeby můžeme sdílet údaje se společnostmi nebo jednotlivci, kteří nám poskytují služby. Tyto služby nám mohou mimo jiné pomoci poskytovat služby, které požadujete, vytvářet nebo udržovat naše databáze, zkoumat a analyzovat osoby, které od nás požadují produkty, služby nebo informace, připravovat a distribuovat komunikaci, nebo odpovídat na dotazy.

- vymáhání práva a zákonný postup,

Můžeme hlásit orgánům činným v trestním řízení veškeré činnosti, o kterých se přiměřeně domníváme, že jsou protiprávní, nebo že mohou napomoci vyšetřování nelegální činnosti v rámci výkonu práva (zejména pokud obdržíme oprávněný, přiměřený a právní požadavek od orgánu pro vymáhání práva nebo regulačního orgánu). Kromě toho můžeme vaše údaje poskytnout orgánům činným v trestním řízení, pokud dojdeme k závěru, že jste porušili naše zásady, nebo pokud zveřejnění vašich údajů může ochránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Kimberly-Clark nebo jiné osoby.

- sdílení údajů podle zákona,

Můžeme sdílet vaše údaje s ostatními podle požadavků nebo povolení zákona. Může se jednat o sdílení informací s vládními subjekty nebo třetími stranami v reakci na předvolání, soudní příkazy, jiné zákonné postupy, nebo tak, jak je podle našeho názoru nezbytné k výkonu našich zákonných práv a /nebo k ochraně majetku nebo bezpečnosti našich zákazníků nebo jiných (to zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika), k obhajobě před právními nároky, které byly vzneseny proti nám, nebo k obraně proti případným právním nárokům, které dle našeho vlastního uvážení proti nám mohou být vzneseny.

- blogy, online příspěvky a reference,

Možná se rozhodneme umožnit uživatelům sdílet komentáře, příspěvky, reference nebo jiné informace. Pokud se rozhodnete nám tyto údaje předat, pak mohou být předané údaje všeobecně dostupné veřejnosti. Údaje, které v těchto oblastech poskytnete, mohou být přečteny, shromážděny a použity těmi, kteří k nim přistupují.

- obchodní transakce,

V případě, že my nebo jakákoli část našeho majetku bude předmětem akvizice, nebo v případě, že provedeme akvizici podniku nebo majetku nebo potenciální akviziční proces, pak mohou být vaše údaje převedeny na nabývající společnost nebo jiný subjekt přetrvávající po takové transakci.

- reklama založená na zájmech,

Společnost Kimberly-Clark se účastní reklamy založené na zájmech (chování online). To znamená, že třetí strana může v prohlížeči používat technologii, jako je cookie nebo webový signál, aby vás na našich webových stránkách identifikovala a následně mohla poskytovat reklamu na produkty a služby přizpůsobenou vašim zájmům. Na naší webové stránce se můžete setkat s reklamou vytvořenou na základě toho, jak procházíte web nebo jak nakupujete, nebo se můžete setkat s reklamou na produkty společnosti Kimberly-Clark na jiných webech v závislosti na vašem chování při procházení webů. Společnost Kimberly-Clark se dobrovolně účastní samoregulačního programu Digital Advertising Alliance. V rámci tohoto samoregulačního programu ve spolupráci se společností Evidon podporuje společnost Kimberly-Clark zobrazení ikony Advertising Option („Ad Choices“). Informace o tom, jak lze zrušit zobrazování reklamy založené na zájmech, naleznete níže v „Oznámení o cookies“ v odstavci 12.

- ostatní třetí strany,

Můžeme sdílet údaje, které nemají povahu osobních údajů, s jinými třetími stranami, které nejsou popsány výše. Pokud tak učiníme, můžeme údaje seskupit nebo anonymizovat tak, aby nebylo pravděpodobné, že třetí strana propojí údaje s vámi, vaším počítačem nebo zařízením. Seskupení znamená, že sloučíme údaje, které nemají povahu osobních údajů, mnoha lidí, takže se pak údaje netýkají žádné konkrétní osoby. Anonymizace znamená, že se snažíme odstranit nebo změnit některé údaje, které by mohly být použity k propojení těchto údajů s konkrétní osobou.

5. Správa soukromí prostřednictvím uživatelského profilu

Umožňujeme vám provádět určité kontroly a volby týkající se toho, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje. Změnou uživatelského profilu nebo tím, že se s námi spojíte tak, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, můžete provést následující: (1) můžete opravit, aktualizovat a smazat účet registrace, (2) můžete změnit volby předplatného, newsletterů a upozornění, (3) můžete se rozhodnout, zda chcete dostávat nabídky a propagaci našich produktů a služeb, nebo produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohli zajímat, (4) můžete si vybrat, zda budeme sdílet vaše kontaktní informace s partnery, abychom vám mohli posílat nabídky a propagaci produktů a služeb, a (5) můžete si zvolit, zda chcete přijímat inzerci založenou na zájmech.

6. Děti

Společnost Kimberly-Clark je zavázána chránit soukromí dětí online a učinit internet bezpečným. Neposkytujeme produkty a služby dětem, ani vědomě neshromažďujeme, ani nežádáme o osobní údaje dětí bez souhlasu rodičů tam, kde je souhlas vyžadován místními platnými zákony (věk, ve kterém je souhlas nutný, se liší v závislosti na zemi).

7. Přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být převedeny mimo zemi, ve které byly původně poskytnuty, a mohou být sdíleny s důvěryhodnými třetími stranami nacházejícími se v jurisdikcích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a Spojené království, které nemají žádné zákony na ochranu údajů nebo mají zákony, které jsou ve srovnání v evropskými méně přísné. Kdykoli převádíme osobní údaje mimo EHP nebo Spojené království, podnikáme zákonem požadované kroky, abychom zajistili, že budou zavedena přiměřená ochranná opatření k ochraně vašich osobních údajů a k zajištění bezpečného zacházení s nimi a souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království, můžete nás kontaktovat podle s žádostí o kopii záruk, které jsme pro tyto případy vytvořili pro ochranu vašich osobních údajů a práv na ochranu soukromí.

8. Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování vámi požadovaných produktů a služeb nebo pro jiné podstatné účely, jako je dodržování zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv.

9. Vaše práva

Zákon o ochraně osobních údajů poskytuje jednotlivcům práva týkající se osobních údajů, které o nich organizace uchovávají. Můžete:

- požadovat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme,

- požadovat opravu, omezení nebo smazání osobních údajů, a

- pokud se rozhodnete, že od nás nechcete přijímat komerční e-maily, můžete se odhlásit z přijímání takových e-mailů kliknutím na odkaz „odhlásit“, který naleznete v dolní části každého komerčního e-mailu.

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás pomocí kontaktních informací uvedených níže v odstavci 10. Vezměte prosím na vědomí, že žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů budou společností Kimberly-Clark posuzovány případ od případu. V některých případech se od nás právně nevyžaduje, abychom vaší žádosti vyhověli, a to kvůli zákonům vaší jurisdikce nebo kvůli výjimkám stanoveným v právních předpisech o ochraně údajů.

10. Dotazy a stížnosti

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Oznámení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím.

Pokud jste stále nespokojeni, máte právo podat stížnost k orgánu pro ochranu údajů. Veškeré stížnosti by však měly být vzneseny v první řadě u společnosti Kimberly-Clark.

11. Změny Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit nebo upravit zveřejněním revidovaného Oznámení o ochraně osobních údajů na našich stránkách. Doporučujeme, abyste si Oznámení o ochraně osobních údajů prohlédli vždy, když nám předáváte informace nebo zasíláte objednávku.

12. Oznámení o cookies

Jako mnoho jiných společností, používá i společnost Kimberly-Clark na svých stránkách technologii „cookie“. Soubory cookie jsou informace uložené v počítači prohlížečem během návštěvy určitého webu. Když se přihlásíte, soubor cookie nám řekne, jestli jste nás již navštívili dříve nebo jste nový návštěvník, a umožňuje nám zjistit, které reklamy uživatele na naše stránky přivádějí. Soubory cookie používáme k tomu, aby nám pomohly identifikovat ty funkce stránek, o které se nejvíce zajímáte a abychom vám tak mohli poskytnout více toho, co chcete. Pokud se tak rozhodnete, můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby odmítal soubory cookie, nebo můžete manuálně smazat jednotlivé soubory cookie nebo všechny soubory cookie v počítači podle pokynů v souboru nápovědy prohlížeče. Pokud ale soubory cookies ve svém webovém prohlížeči nepovolíte, můžete mít potíže s přístupem na nějaké ze stránek a z některými funkcemi těchto stránek.

Dovolujeme si upozornit, že některé webové prohlížeče a zařízení vám umožňují vyjádřit vaše přání, že nechcete být „sledováni“ online. V současné době na tato přání nereagujeme a naše stránky dle vyjádření této preference neupravujeme.

Ke sběru dat na naší stránce používáme také webové signály. Webový signál je elektronický soubor na naší stránce, který nám umožňuje rozpoznat uživatele našich stránek a počítat je. Webový signál je schopen mimo jiné použít e-mail naformátovaný pomocí HTML a rozpoznat reakce na naše zprávy a změřit jejich účinnost: například zjistit, zda pokud jste od nás obdrželi e-mail s odkazem, zda jste na odkaz klikli a navštívili naši stránku. Webovým signálům se většinou lze vyhnout vypnutím zobrazování HTML a zobrazením pouze textové části vašeho e-mailu.

Při vstupu na naše stránky zachycujeme a zadržujeme IP adresy vašich zařízení, například vašeho počítače nebo mobilního telefonu a také vaše přihlašovací informace, typ a verzi prohlížeče, operační systém, platformu či jakékoli pluginy, které používáte.

Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci společnosti Kimberly-Clark. Naše mobilní aplikace mohou, pokud je používáte, automaticky shromažďovat určité informace, například typ vašeho mobilního zařízení a dočasný či trvalý jedinečný identifikátor zařízení (někdy označovaný jako UDID) a informace o tom, jak aplikaci používáte. Mobilní aplikace také může shromažďovat informace, které ji dobrovolně vydáte, jako například informace o produktu, jehož čárový kód jste naskenovali a transakční informace, pokud uskutečníte koupi nebo odpovíte na nabídku. Naše mobilní informace mohou shromažďovat přesné informace o poloze vašeho zařízení, například když vyhledáváte obchod. Než je aplikace schopna sbírat informace o poloze z technologií jako je GPS, Wi-Fi nebo podle vzdálenosti mobilního vysílače, musíte tento sběr povolit. Poskytovatelé mobilních služeb mohou při návštěvách naší stránky nebo prostřednictvím našich mobilních aplikací sbírat informace o konkrétních zařízeních, například jedinečný identifikátor zařízení.