ZAVÁZANÁ PRO INOVACI VÝROBKŮ A PLANETY

Chápeme důvěru, která jde ruku v ruce s vaším rozhodnutím začít naše produkty používat ve své firmě, a stejně tak i váš požadavek na odpovědné@zajištění zdrojů, včetně dodavatelských řetězců, které se snaží prosadit změny. Společnost Kimberly-Clark Professional, která se nachází na čelní pozici v oblasti udržitelných postupů,@si vytvořila závazek k inovaci produktů a závazek vůči planetě a snaha o zajištění udržitelnosti se odráží ve všem, co dělá.
Worker holding pellets made from recycled plastic

Jak odpovědně zlepšujeme pracoviště

Jsme jedním z největších výrobců na světě, kteří ve svých produktech využívají recyklovaný papír. Využíváme dopravu šetrnou k životnímu prostředí, čímž zmenšujeme naši uhlíkovou stopu a množství odpadu na skládkách. Zajišťujeme dodržování lidských práv v našich provozech i v našem globálním dodavatelském řetězci. Zavádíme jako první inovace produktů a obalů, které snižují náš dopad na životní prostředí pro příští generace.
Wind farm with group of wind turbines

Přehodnocení energie

Společnost Kimberly-Clark byla prvním výrobcem v Severní Americe, který vyvážil výrobu papírových kapesníčků, ručníků a utěrek pomocí obnovitelné větrné energie.

Beaker on top of pile of white plastic pellets

Pakt ke snížení ekologické stopy plastů

Jako zakládající člen britského a amerického Paktu o plastech jsme se zavázali řešit problém plastového odpadu. Do roku 2025 bude 100 % našich obalů znovu použitelných, recyklovatelných nebo kompostovatelných.

Four industrial smoke stacks with white smoke coming out of one

Zvýšená produktivita. Menší ekologická stopa.

Pracujeme na tom, abychom vytvářeli co nejmenší ekologickou stopu v oblasti energie, odpadu a vody. Naším cílem pro rok 2030 je snížit množství emisí v oblasti* 1 a oblasti 2 o 50 % a v oblasti 3 o 20 %.

Close up of tiny branch with green leaves

100% závazek produkovat nulový odpad

Naše závody po celém světě spolupracují s místními recyklačními společnostmi, které znovu využívají náš odpad z výroby. Do roku 2019 se nám podařilo na 97 % dosáhnout stavu, kdy jsme neukládali žádný odpad na skládky, a v našich evropských provozech jej nyní dosahujeme již na 100 %.

Little girl dipping hand in running stream as sister looks on

Nezahoďte svou šanci recyklovat

Program RightCycle pomohl zákazníkům od roku 2011 odklonit přes 1 000 tun odpadu z OOP ze skládek.

Over head view of multi-building Kimberly-Clark Professional manufacturing facility

Hospodaření s vodou

Voda je nezbytná nejen pro naše podnikání, ale i pro komunity, ve kterých se nacházejí naše provozy. Na základě našeho závazku chránit a recyklovat vodu jsme si vytvořili cíl pro rok 2030, kterým je dosáhnout udržitelného využívání vody ve 100 % našich provozů v oblastech s nedostatkem vody.

*Naše emise skleníkových plynů v oblasti 1, 2 a 3 a naše snaha o jejich snižování se vypočítává podle normy GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.Dáváme odpadu nový účel po celém světě

Německo
Spolupracuje se specialistou na nakládání s odpady a použité utěrky odvážíme místo na skládky do zařízení na využití odpadního tepla.
Severní Amerika
Zavedli jsem jako jendi z prvních v tomto odvětví recyklační program, který využívá použité výrobky z PPE pro nové spotřební zboží.
Spojené království
Zahájili jsme regionální zkoušky recyklace papírových ručníků z odpadu.
Kolumbie
Jako první v oboru jsem vyrobili ubrousky WypAll™ ForceMax z recyklované bavlny. Obaly z pružné fólie na ubrousky a ručníky obsahují 30 % recyklovaného plastu.
Jižní Amerika
Zavedli jsme program recyklace zásobníků, aby nekončily na skládkách nebo ve spalovnách.
Austrálie
Expedované palety nepotahujeme smršťovací fólií, čímž významně snižujeme plastový odpad v dodavatelském řetězci.

Snížení dopadu na životní prostředí, aniž by byla ohrožena hygiena

Delivery truck loaded with boxes of rolled paper towels

Stlačené balení papírových ručníků v roli Scott® ušetří při skladování a přepravě až 18 % prostoru. Více ručníků na jeden nákladní vůz znamená méně nákladních vozů na silnicích.

Caucasian drying hands with a white paper hand towel

Na naše ručníky je potřeba až o 17 % méně vlákna a díky naší inovativní technologii Airflex mají lepší absorpční schopnosti.

Scott® smart restroom touchless hand towel dispenser

Náš chytrý systém pro toalety Onvation Smart Restroom Management System snižuje množství odpadu, který představují ručníky, papírové kapesníčky a mýdlo, o 47 %.

Jste připraveni najít udržitelná řešení, která odpovídají vašim hygienickým potřebám?