ปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 2566

สถานที่ 5 แห่งที่สกปรกที่สุดในสํานักงานของคุณอาจทําให้คุณประหลาดใจ

บางครั้งสิ่งสกปรกอาจซ่อนอยู่ในจุดที่เห็นได้ชัดที่สุด การทํางานร่วมกันและการทํางานเป็นทีมถือเป็นบรรทัดฐานในสํานักงานยุคใหม่ แต่เมื่อเพื่อนร่วมงานเข้ามารวมตัวในห้องประชุมที่แออัดและเกาะกลุ่มกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ พวกเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนแค่ความคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายอย่างอื่นให้กันและกันอีกด้วย นั่นก็คือเชื้อโรคคนจำนวนมากคิดว่าเราคงพบสิ่งสกปรกและเชื้อโรคในห้องน้ำเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่จริงแล้วพวกมันกลับซุกซ่อนอยู่ในจุดที่คนไม่ค่อยมองเห็นด้วยเช่นกัน ในการระบุ "จุดเสี่ยง" ของเชื้อโรคในที่ทํางานเหล่านี้ Kimberly-Clark Professional ได้เก็บตัวอย่างจากการใช้ไม้พันสําลีป้ายกวาดพื้นผิวในอาคารสํานักงานไว้เกือบ 5,000 ตัวอย่าง1 จากข้อมูลที่ค้นพบ นี่คือพื้นที่ห้าแห่งที่พบการการปนเปื้อนมากที่สุด:

  1. ที่จับหัวก๊อกน้ำของอ่างล้างมือในห้องพักผ่อน
  2. ที่จับฝาเปิดไมโครเวฟ
  3. แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
  4. ที่จับประตูตู้เย็น
  5. ปุ่มกดน้ำพุสำหรับดื่ม

แผนสำหรับเกมการต่อสู้เพื่อกำจัดเชื้อโรค

ห้องพักผ่อน

จากข้อมูลของการศึกษาวิจัย เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีคนเข้ามาใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งในสํานักงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่ห้องพักผ่อนจะเป็นแหล่งที่เกิดการปนเปื้อนอย่างมากในที่ทำงาน ด้วยเหตุที่มักจะมีการอุ่น จัดเตรียม และรับประทานอาหารในห้องพักผ่อนของสํานักงาน ความสะอาดจึงเป็นสิ่งสําคัญ วัสดุเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว อย่างเช่น  ระบบ WetTask™ ที่มีประสิทธิภาพสองระดับ จะทำงานร่วมกับตัวทําละลายสําหรับการเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกและฆ่าเชื้อได้ เมื่อเป็นเรื่องของการทําความสะอาดพื้นผิวที่ยากต่อการรับมือ เช่น คราบอาหารหรือกาแฟที่แห้งกรังอยู่บนเคาน์เตอร์ การพิชิตเป้าหมายการทำความสะอาดทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องง่าย

โต๊ะทํางาน

เมื่อต้องจดจ่อกับงานในมือ พนักงานที่ทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เสมอ อาจลืมคิดถึงพื้นผิวส่วนอื่น ๆ ที่นิ้วสัมผัส แต่การใช้วัสดุเช็ดทำความสะอาด WypAll™ X60 เพื่อ ฉีดพ่นและเช็ดพื้นผิวด้วยสารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม 2 จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวแข็ง ทําให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสุขอนามัยของโต๊ะทํางาน คอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์สําหรับพนักงาน

พื้นที่ส่วนกลาง

ในแต่ละวัน พนักงานต้องเดินไปที่เครื่องกดน้ำวันละหลายครั้ง ซึ่งหมายความว่าจะมีนิ้วของผู้คนมากมายสัมผัสถูกที่กดน้ำ เมื่อติดป้ายเตือนให้ล้างมือไว้ใกล้กับเครื่องกดน้ำ เราก็จะสามารถกระตุ้นให้พนักงานล้างมือและลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคได้  อินโฟกราฟิกเช่นนี้ จะอธิบายขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกต้องและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานติดนิสัยการล้างมือตลอดทั้งวัน

ในการลดแบคทีเรียบนมือให้ได้ถึง 77% หลังจากล้างมือ การใช้กระดาษเช็ดมือในการทําให้มือแห้ง สามารถกําจัดแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดการปนเปื้อนน้อยลงในสภาพแวดล้อมของห้องน้ำ 4 การใช้  เครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมือ ในห้องน้ำแทนเครื่องเป่ามือแบบพ่นลม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขอนามัยที่ไม่มีใครเทียบได้ และทําให้พนักงานของคุณไม่ต้องกังวลใจ

เชื้อโรคที่มองไม่เห็นมักจะยากที่จะติดตามได้ แต่ผลิตภัณฑ์เช่นผ้าเช็ดทําความสะอาดและกระดาษเช็ดมือทำได้มากกว่านั้นด้วยการลดความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อโรค และทําให้แน่ใจว่าสิ่งเดียวที่จะสั่งสมในสํานักงานจะมีเพียงแต่ไอเดียดี ๆ เท่านั้น

 

 

ข้อสงวนสิทธิ์:

Study sponsored and conducted by KCP in USA office buildings in 2012.

Tested with disinfectants like hydrogen peroxide, bleach and quats. Follow manufacturer’s instructions for chemical application and dwell time. Please test with your preferred solvent(s) before using.

University of Westminster, “Changes in the number of different types of bacteria on the hands before and after drying using paper towel, continuous cloth roller towel, warm air dryer and jet air dryer” (2010)

Huang, C., Ma, W., & Stack, S. (2012). The hygienic efficacy of different hand-drying methods: a review of the evidence. Mayo Clinic proceedings, 87(8), 791–798. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2012.02.019

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้วิธีเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจในห้องน้ำของคุณ


contact