ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2567

จุดสำคัญของการแพร่เชื้อโรคในร้านค้าปลีก ร้านขายของชำ และบริการด้านอาหาร

การวางน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับมือและการติดป้ายกำกับไว้ในร้านค้าปลีก ร้านขายของชำ และบริการด้านอาหาร คือขั้นตอนหนึ่งของการมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้อง แต่การศึกษาวิจัยกลับบอกว่าการดำเนินการแค่นี้ยังไม่พอที่จะสร้างผลกระทบอย่างจริงจัง การมุ่งเป้าหมายไปที่ “จุดสำคัญ” ด้วยการกำหนดมาตรการด้านสุขอนามัยของมือและพื้นผิวนั้น เป็นขั้นตอนสำคัญในการช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคการทำให้สถานที่ในการจับจ่ายซื้อของและรับประทานมีสุขอนามัยมากขึ้น ไม่ได้หยุดที่แค่ห้องน้ำ พื้นผิวที่มีการสัมผัสโดยผู้คนจำนวนมากตลอดทั้งวัน เช่น รถเข็นสำหรับซื้อสินค้า ลูกบิดประตู พื้นที่จัดเตรียมอาหาร และเครื่องรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบหน้าจอสัมผัส ควรได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบ่อย ๆ เพื่อทะลายห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อโรค

ไม่ว่าพื้นผิวที่พวกเขาสัมผัสตลอดทั้งวันจะเป็นบริเวณใด คุณต้องช่วยให้พนักงานและลูกค้าของคุณสบายใจด้วยการจัดให้มีสารทำสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อช่วยทะลายห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อโรค

การทำความสะอาดพื้นที่ของจุดสำคัญเหล่านี้ จะช่วยลดเชื้อโรคในสถานที่ของร้านค้าปลีก ร้านขายของชำ และบริการด้านอาหาร

  • รถเข็นสำหรับซื้อสินค้า
  • ลูกบิดประตู
  • เครื่องรับชำระเงินแบบหน้าจอสัมผัส
  • ด้านหน้าของร้านและด้านหลังจุดสัมผัสอาหารหลังร้าน

การทำความสะอาด การขจัดเชื้อโรค สิ่งสกปรก และสิ่งเจือปนออกจากพื้นผิวหรือวัตถุ แต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรค การทำความสะอาดโดยใช้สบู่(หรือผงซักฟอก) และน้ำเพื่อขจัดเชื้อโรคออกจากพื้นผิว กระบวนการนี้ ไม่จำเป็นต้องฆ่าเชื้อโรค แต่การกำจัดจะช่วยลดจำนวนและความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ.

ทำให้ปลอดเชื้อ ลดจำนวนเชื้อโรค บนพื้นผิวหรือวัตถุให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยเทียบกับมาตรฐานหรือข้อกำหนดด้านสาธารณสุขกระบวนการนี้เป็นการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวหรือวัตถุเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายการติดเชื้อ

การฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อโรค บนพื้นผิวหรือวัตถุ การฆ่าเชื้อเป็นการ ใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวหรือวัตถุ* กระบวนการนี้ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นผิวที่สกปรกหรือกำจัดเชื้อโรค แต่การฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวหลังการทำความสะอาดจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ เชื้อได้

ขั้นตอนที่จะทำให้การสร้างเสริมสุขนิสัยด้านการทำความสะอาดและการมีสุขอนามัยเป็นเรื่องง่าย

ขั้นตอนที่ 1
ทำความสะอาดพื้นผิวของวัตถุที่มีการสัมผัสเป็นประจำ - ใช้สารชะล้างหรือสบู่กับน้ำทำความสะอาดก่อนฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนที่ 2
ฆ่าเชื้อพื้นผิว - ใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการใช้งานและระยะเวลาที่ต้องทิ้งไว้

รู้หรือไม่

  • ในรอบเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ใหญ่แต่ละคนมีการสัมผัสพื้นผิวเฉลี่ย 7,200 ครั้ง1 และสัมผัสใบหน้าของตนเอง 552 ครั้ง2
  • ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าก๊อกน้ำดื่มสาธารณะมีแบคทีเนียมากกว่าฝารองนั่งชักโครกถึง 19 เท่า3
  • การศึกษาวิจัยที่ดำเนินการกับรถเข็นสินค้าโดย ดร. ชาร์ลส์ เกอร์บา พบแบคทีเรียอีโคไลบนรถเข็นที่ทดสอบเกือบครึ่งหนึ่ง เชื้อโรคเหล่านี้อาจแพร่กระจายจากรถเข็นสู่มือของคุณ สู่อาหารที่คุณเลือก แล้วกระจายไปสู่ใบหน้า หากมือของคุณสัมผัสใบหน้า4

ข้อมูลในที่นี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำ และไม่ได้แทนคำแนะนำหรือข้อบังคับใด ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น 

*พื้นผิวที่ไม่ได้มีการสัมผัสอาหาร

ที่มา: https://www.cdc.gov/flu/school/cleaning.htm

1 Zhang, N., Li, Y. and Huang, H., 2018. Surface touch and its network growth in a graduate student office. Indoor air, 28(6), pp.963-972
2 A frequent habit that has implications for hand hygiene Kwok, Yen Lee Angela et al. 2015. American Journal of Infection Control, Volume 43, Issue 2, 112 – 114
3 https://www.nsf.org/consumer-resources/studies-surveys-infographics/germ-studies/germiest-places-schools
4 Bacterial contamination of shopping carts and approaches to control Gerba C.P., Maxwell S. (2012) Food Protection Trends, 32 (12), pp. 747-749.
 

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้วิธีเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจในห้องน้ำของคุณ


contact