ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2566

ความสำคัญของสุขอนามัยที่ดีในที่ทำงาน

สถานที่ทำงานที่สะอาดส่งผลดีต่อธุรกิจ การทำให้มั่นใจว่าสถานที่ดำเนินธุรกิจของคุณมีระบบสุขอนามัยที่ได้รับการยกระดับสามารถนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้พนักงานมีความสุขและประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการที่เราทบทวนการให้ความสำคัญกับสุขอนามัย องค์กรจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ทำงานจะมีความสะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการเรื่องนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีผู้คนผ่านไปมาจำนวนมากและมีจุดที่ต้องสัมผัสบ่อย

โดยเฉลี่ย ผู้ใหญ่จะสัมผัสพื้นผิว 7,200 ครั้ง1 และใบหน้า 552 ครั้ง2 ในช่วง 24 ชั่วโมง ทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ลดความเสี่ยงด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆ ด้วยวัสดุเช็ดทำความสะอาดชนิดใช้แล้วทิ้ง ซึ่งดีกว่าการใช้เศษผ้าใส่ในถังจ่ายระบบเปิดแล้วนำไปซักกลับมาใช้ใหม่

สถานที่ทำงานทุกแห่งต้องการน้ำยาทำความสะอาดที่แตกต่างกัน เพื่อให้งานทำความสะอาดเป็นไปอย่างคล่องตัว ควรมองหาวัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ได้รับออกแบบให้เหมาะกับน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้กันทั่วไป3

ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบการจ่ายวัสดุเช็ดทำความสะอาดที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก

แก้ปัญหาความซับซ้อนในการทำความสะอาดด้วยระบบการจ่ายวัสดุเช็ดทำความสะอาดชนิดแห้งจากถังจ่ายระบบปิดที่สามารถชุบน้ำยาทำความสะอาดที่คุณต้องการก่อนได้3 ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยปกป้องพนักงานของคุณจากการสัมผัสกับสารเคมีด้วย⁴

 

ข้อสงวนสิทธิ์:
1 Zhang,N., Li, Y. and Huang,H., 2019. Surface touch and its network growth in a graduate student office. Indoor air, 28(6), pp.963-972
2 A frequent habit that has implications for hand hygiene Kwok, Yen Lee Angela et al. 2015. American Journal of Infection Control, Volume 43, Issue 3, 112-114
3 ดูแผนภูมิความเข้ากันได้กับสารเคมีของ KCP ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบผลิตภัณฑ์กับน้ำยาทำความสะอาดตามที่ต้องการ 
4 เปรียบเทียบกับเศษผ้าใส่ในถังจ่ายระบบเปิด 

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและเรียนรู้วิธีเสริมสร้างสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจในห้องน้ำของคุณ


contact