ปรับปรุงล่าสุด มกราคม 2567

โรงอาหารและห้องพักผ่อน

เมื่อคน (และเชื้อโรค) มารวมตัวกันโรงอาหารและห้องพักผ่อนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนของผู้คน และโชคไม่ดีที่เป็นจุดที่เชื้อโรคมารวมตัวด้วยเหมือนกัน

การดูเอาใจใส่บริเวณใกล้จุดที่มีการจัดการอาหาร

ถึงแม้การฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นหัวใจสำคัญต่อการช่วยตัดตอนการแพร่กระจายของเชื้อโรค4 แต่การดูเอาใจใส่บริเวณใกล้จุดที่มีการจัดการอาหารคือสิ่งจำเป็น

ต่อไปเราจะสำรวจวิธีการทางเลือกอื่น ๆ ในการทำความสะอาดพื้นผิวกัน มาดูกันว่าระบบการเช็ดทำความสะอาดด้วยวัสดุในภาชนะปิดทุกส่วนที่เคลื่อนย้ายได้จะให้ประโยชน์อย่างไรในแง่ของสุขอนามัยและความสะอาด

แนวทางการทำความสะอาดพื้นผิว

Caring Approach - High Traffic Cafeteria - Pairing - dry wipers chemicals

การจับคู่กระดาษเช็ดชนิดแห้งกับสารเคมี

กระดาษเช็ดชนิดแห้งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้กับสารฆ่าเชื้อที่ใช้กันโดยทั่วไป5 และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเบา

Caring Approach - High Traffic Cafeteria - Workplace safety

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ระบบถังฝาปิดจ่ายกระดาษเช็ดชนิดเปียก จะช่วยลดของเสียจากตัวทำละลายและการระเหย เพื่อให้สถานที่ทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีประสิทธิผลในทางต้นทุนมากขึ้น6

Caring Approach - High Traffic Cafeteria - Portability

เคลื่อนย้ายได้

ระบบพร้อมใช้งานที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงเมื่อต้องทำงานหลายอย่าง

Caring Approach - High Traffic Cafeteria - Controlling waste

การควบคุมของเสีย

ระบบควบคุมจะจ่ายกระดาษออกมาครั้งละแผ่น เพื่อลดอัตราการใช้กระดาษและลดขยะ7

Caring Approach - High Traffic Cafeteria - Globally - single use disposable wipes

คำแนะนำสำหรับทั่วโลก

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของการทำความสะอาดแนะนำให้เลือกใช้กระดาษเช็ดครั้งเดียวแบบใช้แล้วทิ้ง8 สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง

1. Zhang et al. (2018) Surface touch and its network growth in a graduate student office.
2. Kwok, Y.L.A., McLaws, M. (2015) Face touching: A frequent habit that has implications for hand hygiene. American Journal of Infection Control, 43, 112-4.
3. NSF. Germiest Places at Schools. https://www.nsf.org/blog/consumer/germiest-places-schools
4. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. (2018) Break the Chain of Infection.
5. Refer to KCP chemical compatibility chart. User has responsibility to test the products with their preferred solvent
6. Compared to rags in open bucket
7. Based on the Sapio Research conducted in the United Kingdom in August 2018 on WypAll Reach product. Actual consumption may vary depending on different circumstances.
8. Centers for Disease Control and Prevention. (2021) Guidance for Businesses and Employers Responding to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html

ดูผลกระทบของแนวทางการสร้างสุขอนามัยในสถานดูแลสุขภาพสำหรับพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว “Center of Care (ศูนย์ความห่วงใย)” เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ EVS ของคุณและการรักษาสุขอนามัยในสถานประกอบการของคุณ