ข้อมูลเชิงลึกสถานที่ทำงาน

ทรัพยากรและข้อมูลเพื่อประสบการณ์การทำงาน/ชีวิตที่ดีขึ้น
จากข้อมูลสู่นวัตกรรม—เราช่วยคุณได้

ตัวกรอง

ผลผลิตและประสิทธิภาพ
ผลผลิตและประสิทธิภาพ

การทำความเข้าใจสิ่งที่สำคัญ เกี่ยวกับการจัดการสถานประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบัน

เมื่อเลือกใช้ Kimberly-Clark Professional™ คุณจะเหมือนมีเพื่อนร่วมทีมที่ตรงใจและมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงช่วยในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการห้องน้ำของคุณ

ผลผลิตและประสิทธิภาพ
ผลผลิตและประสิทธิภาพ

ทำให้สถานที่ทำงานของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการลดความเสี่ยงอันตรายเหล่านี้

คุณเข้าใจถึงความสำคัญในการจัดการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบดีเพียงใด ต่อไปนี้คือกลยุทธ์บางประการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในที่ทำงานของคุณ

ผลผลิตและประสิทธิภาพ
ผลผลิตและประสิทธิภาพ

5 วิธีที่แผ่นเช็ดทำความสะอาดให้ผลดีกว่าเศษผ้า

แผ่นเช็ดทำความสะอาดและเศษผ้าที่ใช้ซ้ำได้ทำหน้าที่เดียวกัน ตั้งแต่ซับน้ำที่หกไปจนถึงการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว แต่ทั้งคู่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในการทำความสะอาดหรือไม่

ผลผลิตและประสิทธิภาพ