POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta witryna internetowa, jest własnością KIMBERLY-CLARK CORPORATION z siedzibą pod adresem World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100 i jest przez nią prowadzona i zarządzana. Na stronie internetowej znajduje się wyjaśnienie dotyczące tego, jak my i wszystkie nasze działające na całym świecie jednostki stowarzyszone (zwane dalej łącznie „Kimberly-Clark” lub „my”) gromadzimy Dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakie są prawa użytkownika w kwestii jego Danych osobowych i jak można się z nami skontaktować.

Dane osobowe to informacje na temat żyjącej osoby fizycznej, które dotyczą jej prywatności i identyfikują ją samodzielnie albo w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy albo w których posiadanie możemy wejść z dużym prawdopodobieństwem.

Przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych albo przeglądaniem naszej witryny internetowej, użytkownik powinien dokładnie przeczytać niniejsze Zasady ochrony prywatności i zweryfikować, czy odpowiadają mu nasze praktyki w zakresie prywatności.

Należy wziąć pod uwagę, że nasza witryna internetowa może zawierać łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Odpowiadamy wyłącznie za nasze własne praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwo informacji, które gromadzimy. Zalecamy zapoznanie się z zasadami i procedurami bezpieczeństwa i ochrony prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

1. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników

Dane osobowe użytkowników uzyskujemy zarówno, gdy znajdują się oni online, jak i offline. Dane osobowe gromadzimy, gdy użytkownik:
- odwiedza naszą witrynę internetową;
- spotyka się z naszym zespołem sprzedażowym;
- kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta, uczestniczy w organizowanych przez nas wydarzeniach lub wystawach lub też w jakikolwiek inny sposób zwraca się do nas o udzielenie informacji;
- odwiedza należące do nas sklepy;
- zapisuje się do udziału w naszych programach nagród;
- kontaktuje się z nami przez portale społecznościowe, aplikacje podmiotów zewnętrznych lub za pomocą podobnych technologii.

Możemy również gromadzić informacje o użytkowniku ze źródeł będących podmiotami zewnętrznymi, na przykład dzięki korzystaniu przez użytkownika z innych prowadzonych przez nas witryn internetowych oraz od powiązanych podmiotów zewnętrznych, takich jak podwykonawcy.

2. Gromadzone przez nas dane osobowe

Do celów wymienionych w ustępie 3 poniżej, możemy przetwarzać następujące Dane osobowe użytkownika:
- imię i nazwisko;
- dane kontaktowe (na przykład numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania lub adres służbowy oraz informacje o zajmowanym stanowisku);
- adres protokołu internetowego (adres IP);
- data urodzenia;
- informacje publicznie dostępne, takie jak treści generowane przez użytkownika, posty zamieszczane w mediach społecznościowych, nazwa albo identyfikator użytkownika w mediach społecznościowych albo opublikowane tam zdjęcie profilowe;
- historia transakcji (tj. historia zamówień/zapytań w sprawie próbek) oraz
- identyfikator urządzenia (komputera stacjonarnego, tabletu albo telefonu komórkowego).

Możemy również zestawiać dane osobowe, przekazane bezpośrednio przez użytkownika, z innymi informacjami na jego temat uzyskanymi od podmiotów zewnętrznych (takich jak portale społecznościowe i brokerzy danych). Może to obejmować dane demograficzne, interakcje użytkownika w mediach społecznościowych, preferencje, nawyki zakupowe, zainteresowania, lokalizację geograficzną i wiek albo przedział wiekowy. Możemy wykorzystywać te Dane osobowe do wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika, do przedstawiania spersonalizowanych materiałów marketingowych i aby lepiej poznać naszą bazę klientów i skuteczność naszych kampanii reklamowych.

3. Cele przetwarzania Danych osobowych użytkownika

Dane osobowe są przetwarzane do następujących celów:
- do przekazywania użytkownikom informacji oraz dostarczania zamówionych produktów i świadczenia usług;
- do zapewniania wsparcia klienta;
- do wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika;
- do przedstawiania spersonalizowanych materiałów marketingowych;
- do powiadamiania użytkowników o zmianach w naszych usługach oraz przekazywania informacji o podobnych produktach i usługach, które mogą zainteresować użytkownika;
- do przeprowadzania analizy marketingowej w celu oceny trendów i skuteczności naszych kampanii reklamowych i marketingowych;
- do zarządzania naszą witryną i doskonalenia naszych produktów i usług;
- do wykrywania oszustw i zapobiegania im;
- do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

Na mocy przepisów prawa dotyczących ochrony Danych osobowych, zobowiązani jesteśmy posiadać podstawy prawne do przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych użytkownika. Podstawy prawne przetwarzania przez nas Danych osobowych użytkownika w powyższych celach zazwyczaj stanowią następujące okoliczności:
• użytkownik wyraził na to zgodę;
• jest to niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem albo do podjęcia decyzji o zawarciu umowy z użytkownikiem;
• przetwarzanie jest niezbędne do zachowania zgodności z przepisami prawnymi albo zobowiązaniami regulacyjnymi; lub
• przetwarzanie jest prowadzone zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem jako wiodącego producenta środków higieny osobistej.

4. Komu udostępniamy Dane osobowe użytkowników

Możemy udostępnić informacje na temat użytkownika podmiotom zewnętrznym w pewnych okolicznościach, takich jak:

- Udostępnianie informacji o użytkowniku spółkom powiązanym;

Możemy zapytać o zgodę na udostępnienie informacji o użytkowniku starannie wybranym firmom zewnętrznym, jeśli wierzymy, że ich produkty lub usługi mogą zainteresować użytkownika. Będą to jedynie firmy, którym ufamy i które przeszły naszą wewnętrzną kontrolę w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji o użytkowniku. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na oferty i programy partnerskie, zmieniając ustawienia profilu użytkownika, kontaktując się z nami lub wypełniając formularz online. Nasi partnerzy nie mogą wykorzystywać danych kontaktowych użytkownika do celów innych, niż prezentacja ofert i programów dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz są oni zobowiązani do zachowania danych kontaktowych w poufności.

- Udostępnianie informacji o użytkowniku usługodawcom;

Jeżeli jest to konieczne, możemy udostępniać informacje na temat użytkownika osobom fizycznym lub spółkom, które świadczą nam usługi. Usługi te mogą obejmować, między innymi, pomoc w świadczeniu usług, o które zwraca się do nas użytkownik; tworzenie i prowadzenie baz danych; prowadzenie badań i analiz dotyczących klientów zamawiających u nas produkty, usługi lub informacje, przygotowywanie i rozpowszechnianie komunikatów albo odpowiadanie na zapytania.

- Udostępnianie informacji organom porządkowym i na potrzeby postępowania sądowego;

Możemy zgłaszać organom porządkowym wszelkie czynności, które w uzasadniony sposób uznamy za niezgodne z prawem albo przekazywać im informacje, które uznamy za potencjalnie pomocne podczas prowadzonego przez organy porządkowe postępowania wyjaśniającego dotyczącego niezgodnej z prawem czynności (zwłaszcza na sprawiedliwe, uzasadnione i zgodne z prawem żądanie organu porządkowego albo regulacyjnego). Ponadto możemy ujawnić informacje na temat użytkownika organom porządkowym jeśli wedle naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że użytkownik naruszył nasze polityki albo że ujawnienie informacji na jego temat może chronić prawa, własność albo bezpieczeństwo Kimberly-Clark albo innej osoby.

-Udostępnianie informacji na temat użytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo;

Możemy udostępniać informacje na temat użytkownika innym osobom w zakresie wymaganym albo dozwolonym przez prawo. Może to obejmować udostępnianie informacji na temat użytkownika jednostkom administracji publicznej albo podmiotom zewnętrznym w odpowiedzi na wezwania sądowe, nakaz sądowy albo w ramach innych postępowań sądowych albo w zakresie, jaki uznamy za niezbędny do wykonywania naszych praw lub ochrony własności albo bezpieczeństwa naszych klientów albo innych (co obejmuje wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celach ochrony przed oszustwem oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego), obrony przed roszczeniami zgłoszonymi wobec Spółki albo obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które wedle naszego wyłącznego uznania mogą zostać przeciwko niej wniesione.

- Pisanie blogów, umieszczanie postów online i referencji;

Możemy pozwalać użytkownikom na zamieszczanie komentarzy, postów, referencji albo innych informacji. Jeśli użytkownik postanowi wysłać nam takie informacje, mogą one być ogólnodostępne. Informacje, podawane przez użytkownika w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które uzyskają do nich dostęp.

- Transakcja biznesowa;

W przypadku, gdy Spółka albo jakakolwiek część naszych aktywów zostanie przejęta albo gdy Spółka dokona przejęcia działalności albo aktywów albo w przypadku potencjalnego procesu przejęcia, informacje na temat użytkownika mogą zostać przekazane przejmującej spółce albo innemu podmiotowi, powstałemu w wyniku takiej transakcji.

- Reklamy oparte na zainteresowaniach;

Kimberly-Clark stosuje reklamy oparte na zainteresowaniach (reklamy behawioralne online). Oznacza to, że podmiot zewnętrzny może wykorzystywać technologie, takie jak pliki cookie w przeglądarce użytkownika albo sygnały nawigacyjne, w celu rozpoznania użytkownika w naszej witrynie, aby podmiot ten mógł świadczyć usługi reklamowe dotyczące dostosowanych do zainteresowań użytkownika produktów i usług. W naszej witrynie użytkownik może zobaczyć reklamy dostosowane do sposobu, w jaki przegląda witryny albo robi zakupy, albo w innych witrynach może zobaczyć reklamy produktów Kimberly-Clark w oparciu o zachowania użytkownika w sieci w różnych witrynach. Kimberly-Clark dobrowolnie uczestniczy w programie samoregulacyjnym organizacji Digital Advertising Alliance. W ramach tego programu samoregulacji, Kimberly-Clark wspiera wprowadzenia ikony Opcje reklamy („Wybory reklamy”) we współpracy z Evidon. Aby uzyskać informacje o tym, jak wycofać zgodę na otrzymywanie reklam opartych na zainteresowaniach, proszę zapoznać się z Zasadami wykorzystywania plików cookie w ustępie 12 poniżej.

- Inne podmioty zewnętrzne;

Możemy udostępniać dane niebędące Danymi osobowymi innym podmiotom zewnętrznym, które nie zostały opisane powyżej. Kiedy to robimy, możemy przedstawić informacje w sposób zagregowany albo zanonimizowany, aby ograniczyć prawdopodobieństwo powiązania danych z użytkownikiem, jego komputerem albo urządzeniem przez podmiot zewnętrzny. Agregacja oznacza połączenie danych niebędących Danymi osobowymi wielu ludzi, tak aby dane nie wiązały się z żadną pojedynczą osobą. Zanonimizowanie oznacza, że podejmujemy próbę usunięcia albo zmiany pewnych elementów informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do powiązania danych z konkretną osobą.

5. Zarządzanie prywatnością poprzez profil użytkownika

Dajemy użytkownikom możliwość stosowania pewnych mechanizmów kontroli oraz wyboru w zakresie sposobu, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe użytkownika. Dokonując zmian w profilu użytkownika albo kontaktując się z nami w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, użytkownik może: (1) poprawiać, zaktualizować i usunąć swoje konto zarejestrowanego użytkownika; (2) zmieniać swoje wybory dotyczące subskrypcji, biuletynów i powiadomień; (3) zdecydować, czy chce otrzymywać oferty i promocje dotyczące naszych produktów i usług, albo produktów i usług, które w naszej opinii mogą być dla niego interesujące; (4) zdecydować, czy chce udostępniać swoje informacje kontaktowe partnerom, aby mogli oni wysyłać mu oferty i promocje swoich produktów i usług; oraz (5) zdecydować, czy chce otrzymywać reklamy oparte na zainteresowaniach.

6. Dzieci

Spółka Kimberly-Clark zobowiązuje się chronić prywatność dzieci w Internecie i czynić Internet miejscem dla nich bezpiecznym. Nie dostarczamy produktów ani nie świadczymy usług dzieciom, jak również świadomie nie gromadzimy Danych osobowych dzieci ani nie nakłaniamy ich do podawania takich danych bez zgody rodziców, kiedy zgody tej wymagają miejscowe przepisy prawa (wiek, w którym zgoda jest wymagana, różni się w zależności od kraju).

7. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane poza kraj, w którym zostały one podane i mogą zostać udostępnione naszym zaufanym podmiotom zewnętrznym, zlokalizowanym w jurysdykcjach poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Wielką Brytanią, gdzie nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych albo gdzie przepisy są mniej restrykcyjne niż te obowiązujące w Europie. Za każdym razem, gdy przekazujemy Dane osobowe poza EOG albo Wielką Brytanię, podejmujemy wymagane prawem kroki, aby zapewnić, że wdrożono odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych osobowych użytkownika oraz aby zapewnić, że dane te traktowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodny z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Użytkownicy mieszkający na terenie EOG albo Wielkiej Brytanii mogą skontaktować się z nami, aby uzyskać kopię informacji o zabezpieczeniach wprowadzonych przez nas w celu ochrony Danych osobowych użytkownika oraz jego praw do zachowania prywatności w takich okolicznościach.

8. Przechowywanie danych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać mu produkty i świadczyć usługi, z których zdecydował się korzystać lub też w innych, istotnych celach, takich jak wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie zawartych przez nas umów.

9. Prawa przysługujące użytkownikom

Na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych, użytkownikom przysługują prawa względem Danych osobowych, które przedsiębiorstwa posiadają na ich temat. Użytkownik może:

- zażądać wydania kopii Danych osobowych przechowywanych przez nas na jego temat;

- zażądać, abyśmy skorygowali albo usunęli jego Dane osobowe lub też ograniczyli do nich dostęp oraz

- w przypadku, gdy nie chce otrzymywać od nas wiadomości e-mail z treściami handlowymi, może wycofać zgodę na ich otrzymywanie, klikając umieszczone w dolnej części każdej z tych wiadomości łącze „anuluj subskrypcję”.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw, może skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej w ustępie 10. Prosimy wziąć pod uwagę to, że żądania wystosowane w ramach przysługujących użytkownikom praw do ochrony danych będą rozpatrywane przez Kimberly-Clark na zasadach indywidualnych. Mogą zaistnieć okoliczności, w których z uwagi na przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji, pod którą podlega użytkownik albo przez wzgląd na wyłączenia zawarte w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych, nie będziemy mieli prawnego obowiązku zastosowania się do otrzymanego od użytkownika żądania.

10. Pytania i skargi

W przypadku pytań związanych z Zasadami ochrony prywatności, można skontaktować się z nami za pośrednictwem witryny internetowej.

W przypadku dalszego niezadowolenia, użytkownik ma prawo zwrócić się ze skargą do organu ds. nadzoru ochrony danych, jednak wszelkie skargi powinny być w pierwszej kolejności zgłaszane do Kimberly-Clark.

11. Zmiany dotyczące Zasad ochrony prywatności

Możemy w dowolnym momencie modyfikować niniejsze Zasady ochrony prywatności albo wprowadzać do nich zmiany, publikując ich zaktualizowaną wersję w naszej Witrynie internetowej. Zalecamy użytkownikom, aby zapoznawali się z naszymi Zasadami ochrony prywatności za każdym razem, gdy wysyłają nam informacje lub składają zamówienie.

12. Zasady wykorzystywania plików cookie

Podobnie jak wiele innych spółek, Kimberly-Clark korzysta w ramach swojej Witryny z technologii plików „cookie”. Pliki cookie to pliki z informacjami, które są umieszczane w komputerze użytkownika przez jego przeglądarkę w momencie odwiedzania określonej witryny internetowej. Po zalogowaniu się przez użytkownika plik cookie mówi nam, czy dany użytkownik odwiedzał już naszą witrynę, czy też jest nowym gościem. Plik cookie pozwala nam również dowiadywać się, które z reklam powodują, że użytkownicy trafiają do naszej Witryny. Korzystamy z plików cookie, aby identyfikować te funkcje Witryny, które wzbudzają największe zainteresowanie użytkownika i dzięki temu móc oferować mu więcej rozwiązań i treści odpowiadających jego upodobaniom. Użytkownik ma możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała ona pliki cookie lub też może samodzielnie, ręcznie usunąć poszczególne pliki cookie lub wszystkie pliki cookie znajdujące się na jego komputerze, kierując się instrukcjami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki. Jednakże w przypadku gdy użytkownik nie włączy funkcji odbierania plików cookie przez jego przeglądarkę, może on mieć problem z uzyskiwaniem dostępu do określonych stron i korzystaniem z pewnych funkcji tej Witryny.

Prosimy zauważyć, że niektóre przeglądarki internetowe i urządzenia pozwalają użytkownikom na wysyłanie komunikatu o tym, że nie chcą oni być „śledzeni” online. Obecnie nie odpowiadamy na tego typu żądania i nie dokonujemy modyfikacji dotyczących sposobu korzystania z naszej Witryny przez użytkowników na podstawie tego, że taki sygnał został wysłany.

W ramach naszej witryny internetowej korzystamy również z sygnałów nawigacyjnych w celu gromadzenia określonych danych. Sygnał nawigacyjny jest umieszczonym w witrynie internetowej plikiem elektronicznym, który pozwala nam zliczać i rozpoznawać odwiedzających ją użytkowników. Sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane między innymi w wiadomościach e-mail w formacie HTML, aby określać stopień odpowiedzi na rozsyłaną przez nas komunikację i mierzyć jej skuteczność – na przykład gdy użytkownik otrzymuje od nas wiadomość e-mail i klika znajdujące się w niej łącze odsyłające go do naszej Witryny. Sygnałów nawigacyjnych znajdujących się w wiadomościach e-mail można ogólnie unikać, wyłączając opcję wyświetlania składników HTML i odbierając jedynie zawartość tekstową wiadomości.

W momencie, gdy użytkownik wchodzi do naszej witryny, uzyskujemy, a następnie przechowujemy adres IP urządzenia, z którego korzysta (takiego jak komputer osobisty lub urządzenie mobilne), a także dane logowania użytkownika, informacje na temat rodzaju i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy oraz wszelkich używanych przez użytkownika wtyczek.

Użytkownik może również pobrać aplikacje mobilne oferowane przez Kimberly-Clark. Gdy użytkownik korzysta z naszych aplikacji mobilnych, mogą one automatycznie gromadzić określone informacje, takie jak te dotyczące rodzaju urządzenia, z którego korzysta użytkownik, tymczasowe lub stałe unikatowe identyfikatory urządzeń (nazywane czasami UDID) oraz informacje na temat sposobu korzystania przez niego z aplikacji. Aplikacje mobilne mogą również gromadzić określone informacje, które są dobrowolnie podawane przez użytkownika, takie jak informacje o produkcie uzyskiwane podczas skanowania kodu kreskowego, a także informacje o transakcjach gromadzone przy dokonywaniu zakupu lub odpowiadaniu na ofertę. Nasze aplikacje mobilne mogą gromadzić dokładne informacje na temat lokalizacji urządzenia użytkownika, na przykład wtedy, gdy szuka on najbliższego sklepu. Jednakże zanim aplikacja uzyska informacje na temat lokalizacji za pośrednictwem technologii takich jak GPS, Wi-Fi lub określanie odległości od nadajnika telefonii komórkowej, użytkownik musi najpierw wyrazić na to zgodę na swoim urządzeniu. Podczas korzystania przez użytkownika z naszej Witryny lub naszych aplikacji mobilnych, dostawcy usług telefonii komórkowej mogą gromadzić informacje charakterystyczne dla danego urządzenia, takie jak unikatowy identyfikator urządzenia.