Privacybeleid

Deze Site, eigendom van en beheerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION met haar statutaire kantoren in World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, legt uit hoe wij, en al onze mondiale partners ('Kimberly-Clark', 'ons', 'wij'), persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze kunnen gebruiken, welke rechten u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens bestaan uit informatie over een levende persoon die de privacy van die persoon beïnvloedt en deze identificeert, op zichzelf of samen met andere informatie die wij bezitten of waarvan wij waarschijnlijk in bezit van zullen komen.

Voordat u ons persoonsgegevens verstrekt of anderszins onze Site gebruikt, dient u dit Privacybeleid volledig door te lezen en ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met onze privacyprocedures..

Let op: deze Site kan koppelingen bevatten naar websites van derden. We zijn alleen verantwoordelijk voor het privacybeleid en de veiligheid van de informatie die wij verzamelen. We raden u aan het privacy- en beveiligingsbeleid en de procedures van elke andere website die u bezoekt te controleren.

1. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

We verkrijgen persoonsgegevens over u in zowel online als offline context. We verzamelen persoonsgegevens wanneer u:
- onze website bezoekt;
- ons verkoopteam spreekt;
- contact opneemt met onze klantenservice, onze evenementen of tentoonstellingen bijwoont of op een andere manier informatie bij ons opvraagt;
- onze winkels bezoekt;
- u inschrijft voor onze beloningsprogramma's;
- met ons communiceert via sociale netwerkwebsites, apps van derden of soortgelijke technologieën;

We kunnen ook informatie over u verzamelen uit bronnen van derden, zoals uit uw gebruik van andere websites die we beheren en van gerelateerde derden zoals onderaannemers.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u verwerken voor de doeleinden vermeld in paragraaf 3 hieronder:
-uw volledige naam;
- uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw telefoonnummer, e-mailadres, thuis- of bedrijfsadres en functie);
- uw IP-adres (Internet Protocol);
- uw geboortedatum;
- openbaar beschikbare informatie, zoals door gebruikers gegenereerde content, berichten op sociale media, gebruikersnaam of ID voor sociale media of profielfoto op sociale media;
- transactiegeschiedenis (d.w.z. de geschiedenis van uw order-/monsteraanvragen); en
- apparaat-ID (desktop, tablet of mobiel)

We kunnen ook persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt koppelen aan andere informatie over u die we hebben verkregen uit bronnen van derden (zoals sociale-medianetwerken en gegevensmakelaars). Dit kan demografische gegevens, uw interacties met sociale media, voorkeuren, winkelgewoonten, interesses, geografische locatie en leeftijd of leeftijdsbereik omvatten. We kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om advertenties die relevanter voor u zijn aan te passen en weer te geven, om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te bieden en om meer inzicht te krijgen in ons klantenbestand en de effectiviteit van onze marketingcampagnes.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
- u te voorzien van informatie, producten en diensten die u heeft besteld;
- het bieden van klantenondersteuning;
- het op maat maken en tonen van advertenties die voor u relevanter zijn;
- u te voorzien van gepersonaliseerde marketingcommunicatie;
- u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw diensten en u informatie te verstrekken over soortgelijke goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn;
- het uitvoeren van marketinganalyses om ons in staat te stellen trends en de effectiviteit of onze reclame- en marketingcampagnes te beoordelen;
- onze sites te beheren en onze producten en diensten te helpen verbeteren;
- het opsporen en voorkomen van fraude;
- te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

De wet op gegevensbescherming vereist dat we over een wettelijke grond beschikken voordat we persoonsgegevens over u verwerken. De juridische redenen voor ons om uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden te verwerken zijn doorgaans de volgende:
• u heeft hiervoor uw toestemming gegeven;
• het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u of voor de beslissing of wij een contract met u aangaan;
• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting; en/of
• de verwerking is in ons legitieme belang als een toonaangevende persoonlijke zorgorganisatie.

Met wie we uw persoonsgegevens delen

We kunnen onder bepaalde omstandigheden informatie over u delen met derden, waaronder in de volgende situaties:

- Het delen van uw informatie met partnerbedrijven;

We kunnen uw toestemming vragen om uw informatie te mogen delen met zorgvuldig geselecteerde externe bedrijven wanneer we geloven dat hun producten of diensten u wellicht interesseren en alleen met bedrijven die we vertrouwen en die onze interne controles doorstaan, om uw informatie veilig te houden. U kunt u ten allen tijden afmelden voor aanbiedingen en programma's van partners door contact met ons op te nemen of het online formulier in te vullen. Het is onze partners verboden uw contactgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het presenteren van relevante aanbiedingen en programma's, en zij zijn verplicht uw contactgegevens vertrouwelijk te houden.

- Het delen van uw informatie met serviceproviders;

We kunnen, indien nodig, informatie delen met bedrijven of individuen die ons diensten verlenen. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit het ons helpen diensten te leveren waar u om vraagt, om onze databases aan te maken of te onderhouden, om mensen die producten, diensten of informatie van ons aanvragen te onderzoeken en te analyseren, om communicatie voor te bereiden en te verspreiden, of om te reageren op vragen.

- Rechtshandhaving en juridische procedures;

We kunnen alle activiteiten die we redelijkerwijs als onwettig beschouwen, melden aan wetshandhavingsinstanties, of waarvan we redelijkerwijs geloven dat ze een onderzoek naar illegale activiteiten kunnen ondersteunen (met name wanneer we een eerlijk, redelijk en juridisch verzoek ontvangen van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie). Bovendien kunnen we uw informatie vrijgeven aan wetshandhavingsinstanties als we, naar ons eigen oordeel, vaststellen dat u ons beleid heeft geschonden, of dat het vrijgeven van uw informatie de rechten, eigendommen of veiligheid van Kimberly-Clark of een andere persoon kan beschermen.

-Het delen van uw informatie zoals toegestaan door de wet;

We kunnen uw informatie delen met anderen zoals vereist door of toegestaan door de wet. Dit kan het delen van uw informatie met overheidsinstellingen of derden omvatten in reactie op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, andere juridische procedures, of zoals wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of om het eigendom of de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen (dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en het verminderen van kredietrisico's), het verdedigen tegen juridische claims die tegen ons zijn ingediend, of het verdedigen tegen mogelijke juridische claims waarvan wij naar eigen goeddunken hebben vastgesteld dat deze tegen ons kunnen worden ingediend.

- Blogs, online berichten en testimonials;

We kunnen besluiten gebruikers toe te staan om opmerkingen, berichten, testimonials of andere informatie te delen. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de informatie die u verstrekt algemeen beschikbaar worden gemaakt voor het publiek. Informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben.

- Zakelijke transactie;

In het geval dat wij, of enig deel van onze activa, worden overgenomen of dat wij een bedrijfs- of activa-acquisitie of beoogd acquisitieproces uitvoeren, kan uw informatie worden overgedragen aan de overnemende onderneming of andere entiteit die een dergelijke transactie overleeft.

- Op uw interesses gebaseerde reclame;

Kimberly-Clark doet aan op uw interesses (online gedrag) gebaseerde reclame. Dit betekent dat een derde partij technologie, zoals een cookie op uw browser of een webbeacon, kan gebruiken om u op onze website te identificeren, zodat zij advertenties kunnen aanbieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses. Mogelijk ziet u advertenties op onze website die zijn afgestemd op de manier waarop u surft of winkelt, of ziet u mogelijk advertenties voor producten van Kimberly-Clark op andere websites op basis van uw surfgedrag op verschillende websites. Kimberly-Clark neemt vrijwillig deel aan het zelfreguleringsprogramma van de Digital Advertising Alliance. Als onderdeel van dit programma ondersteunt Kimberly-Clark de implementatie van het Advertising Option-pictogram ('Ad Choices') in samenwerking met Evidon. Informatie over hoe u zich kunt afmelden voor op uw interesses gebaseerde advertenties vindt u in onze ‘Cookieverklaring’ in paragraaf 12 hieronder.

- Andere derde partijen;

We kunnen niet-persoonlijke gegevens delen met andere derden die hierboven niet worden beschreven. Wanneer we dit doen, kunnen we de informatie aggregeren of de-indentificeren zodat een derde partij waarschijnlijk geen gegevens aan u, uw computer of uw apparaat zal koppelen. Aggregeren houdt in dat we de niet-persoonlijke gegevens van veel mensen combineren, zodat de gegevens geen betrekking hebben op één persoon. De-identificeren houdt in dat we proberen bepaalde stukjes informatie te verwijderen of te wijzigen die kunnen worden gebruikt om gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen.

Beheer van uw privacy via uw gebruikersprofiel

We bieden u de mogelijkheid om bepaalde controles en keuzes uit te oefenen met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Door uw gebruikersprofiel te wijzigen of contact met ons op te nemen zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt u het volgende doen: (1) u kunt uw registratieaccount corrigeren, bijwerken en verwijderen; (2) u kunt uw keuzes voor abonnementen, nieuwsbrieven en meldingen wijzigen; (3) u kunt kiezen of u aanbiedingen en promoties wilt ontvangen voor onze producten en diensten, of producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn; (4) u kunt kiezen of we uw contactgegevens mogen delen met partners, zodat ze u aanbiedingen en promoties bij hun producten en diensten kunnen sturen; en (5) u kunt kiezen of u op uw interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen.

6. Kinderen

Kimberly-Clark zet zich in voor het beschermen van de online privacy van kinderen en het veilig maken van internet. We bieden geen producten en diensten aan kinderen aan. We vragen of verzamelen ook geen persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming van de ouders wanneer toestemming is vereist door de lokale toepasselijke wetgeving (de leeftijd waarop toestemming nodig is verschilt per land).

7. Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen buiten het land waar ze oorspronkelijk zijn verstrekt en kunnen worden gedeeld met onze vertrouwde derden in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, die geen richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming hebben of wetten hebben die minder streng zijn dan die in Europa. Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk overdragen, nemen we wettelijk vereiste stappen om ervoor te zorgen dat er adequate waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Als u zich in de EER of het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunt u contact met ons opnemen voor een kopie van de waarborgen die we hebben ingevoerd om uw persoonsgegevens en privacyrechten in deze omstandigheden te beschermen.

8. Bewaring van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten en diensten te leveren die u heeft aangevraagd, of voor andere essentiële doeleinden zoals het naleven van wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten.

9. Uw rechten

De wet op gegevensbescherming geeft individuen rechten met betrekking tot persoonsgegevens die organisaties over hen bezitten. U kunt:

- een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben aanvragen;

- ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, beperken of te verwijderen; en

- als u besluit dat u geen commerciële e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke e-mails door te klikken op de koppeling 'afmelden' onder aan elke commerciële e-mail.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 10 hieronder. Houd er rekening mee dat verzoeken om het recht op gegevensbescherming uit te oefenen door Kimberly-Clark van geval tot geval zullen worden beoordeeld. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij wettelijk niet verplicht zijn aan uw verzoek te kunnen voldoen, vanwege de wetten in uw rechtsgebied of vanwege vrijstellingen die in de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn voorzien.

10. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door het online formulier in te vullen.

Als u nog steeds ontevreden bent, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College bescherming persoonsgegevens; alle klachten moeten echter in eerste instantie bij Kimberly-Clark worden ingediend.

11. Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen of aanpassen door het herziene Privacybeleid op onze Site te plaatsen. We raden u aan ons Privacybeleid te lezen telkens wanneer u informatie naar ons verzendt of een bestelling plaatst.

12. Kennisgeving over cookies

Net als veel andere bedrijven maakt Kimberly-Clark gebruik van 'cookie'-technologie op onze Site. Cookies zijn informatie die door uw browser op uw computer wordt opgeslagen terwijl u een bepaalde site bezoekt. Wanneer u inlogt, vertelt de cookie ons of u ons eerder heeft bezocht of een nieuwe bezoeker bent, en het stelt ons in staat inzicht te krijgen in welke advertenties gebruikers naar onze Site leiden. We gebruiken cookies om te helpen vaststellen in welke functies van de Site u het meest geïnteresseerd bent, zodat we u hier meer van kunnen bieden. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of u kunt handmatig individuele cookies of alle cookies op uw computer verwijderen door de aanwijzingen in het helpbestand van uw browser te volgen. Als u niet toestaat dat cookies door uw webbrowser worden ontvangen, kan het zijn dat u problemen heeft om toegang te krijgen tot sommige pagina's en bepaalde functies op deze Site.

Houd er rekening mee dat sommige webbrowsers en apparaten u toestaan om een voorkeur uit te spreken om niet online 'gevolgd' te worden. Op dit moment reageren we niet op deze verzoeken of wijzigen we uw ervaring niet op basis van de vraag of een dergelijk signaal wordt afgegeven.

We gebruiken ook webbeacons op onze website om bepaalde gegevens te verzamelen. Een webbeacon is een elektronisch bestand op een webpagina dat ons in staat stelt gebruikers die deze pagina hebben bezocht te tellen en te herkennen. Een webbeacon kan onder andere worden gebruikt in e-mail met HTML-indeling om reacties op onze communicatie te bepalen en de effectiviteit ervan te meten – bijvoorbeeld als u een e-mail van ons ontvangt en op een koppeling in die e-mail klikt om naar onze site te gaan. U kunt webbeacons in e-mails over het algemeen vermijden door HTML-weergave uit te schakelen en alleen het tekstgedeelte van uw e-mail weer te geven.

Wanneer u onze sites bezoekt, leggen we het IP-adres vast van het apparaat dat u gebruikt, zoals een pc of een mobiel apparaat, plus uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en platform en eventuele plug-ins die u gebruikt.

U kunt er ook voor kiezen om mobiele toepassingen van Kimberly-Clark te downloaden. Als u onze mobiele toepassingen gebruikt, kan de mobiele toepassing bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals het type mobiele apparaat dat u gebruikt,  het tijdelijke of permanente unieke apparaat-ID's (soms UDID genoemd) en informatie over de manier waarop u de toepassingen gebruikt. De mobiele toepassing kan ook bepaalde informatie verzamelen die u vrijwillig verstrekt, zoals productinformatie wanneer u een streepjescode scant, en transactiegegevens, zoals wanneer u een aankoop doet of op een aanbieding reageert. Onze mobiele toepassingen kunnen nauwkeurige informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat, bijvoorbeeld wanneer u naar een winkel zoekt. U moet echter eerst toestemming geven via uw toestel voordat de toepassing dergelijke locatiegegevens ontvangt van technologieën zoals GPS, Wi-Fi of de nabijheid van een gsm-mast. Mobiele serviceproviders kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals een unieke apparaat-ID, wanneer u onze Site of een van onze mobiele toepassingen gebruikt.