Naleving van de AEEA-richtlijn

Volgens de Europese richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is Kimberly-Clark verplicht regelingen te treffen voor de inzameling, verwerking, recycling en terugwinning van oude apparatuur, inzake oude apparaten die vóór augustus 2005 zijn gekocht en die op een gelijkblijvende, één-voor-één-basis worden vervangen door de aankoop van nieuwe apparaten van Kimberly-Clark. De oude apparatuur die wordt vervangen door uw nieuwe aankoop bij Kimberly-Clark, wordt 'historische voorraad' van AEEA genoemd.

Volgens de AEEA-richtlijn is Kimberly-Clark ook verplicht regelingen te treffen voor de inzameling, verwerking, recycling en terugwinning van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die u na augustus 2005 bij Kimberly-Clark aankoopt, wanneer deze nieuwe apparatuur uiteindelijk afval wordt. Dit wordt 'Nieuwe EEA' genoemd.

De producten zijn zeer scherp geprijsd. Nieuwe stijgingen van de bedrijfskosten voor fabrikanten als Kimberly-Clark wordt gewoonlijk weerspiegeld in een prijsstijging van het product. In plaats van de prijzen van onze producten te verhogen, heeft Kimberly-Clark echter besloten deze nieuwe milieukosten rechtstreeks met onze klanten te delen. Wij geloven in transparantie, samen met u, over nieuwe milieukosten die door onze producten worden gegenereerd.

Onze aanpak om deze nieuwe milieukosten te delen is:

  • Kimberly-Clark betaalt de kosten van de verwerking, recycling en terugwinning van AEEA om de doelstellingen van de AEEA-richtlijn te halen.
  • Kimberly-Clark betaalt de kosten voor gegevensbeheer en rapporteert aan het Milieuagentschap om aan te tonen dat aan alle administratieve vereisten van de AEEA-richtlijn wordt voldaan.
  • U betaalt voor het transport van uw AEEA naar het door Kimberly Clark aangewezen recyclingbedrijf in het Verenigd Koninkrijk.

Kimberly-Clark heeft een recyclingcontract gesloten met het European Advanced Recycling Network (EARN) en zal alle kosten voor de verwerking, recycling en terugwinning van de apparatuur op zich nemen bij aankomst in de recycling-faciliteit van EARN in het Verenigd Koninkrijk. Alle nieuwe AEEA die ontstaat uit de aankoop van producten van Kimberly-Clark wordt geclassificeerd als niet-gevaarlijk afval en bevat geen Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) die nieuwe AEEA zouden classificeren als gevaarlijke AEEA. Als houder van de afvalstoffen is het uw verantwoordelijkheid om te bevestigen dat het afval van de apparatuur van Kimberly-Clark niet gevaarlijk is geworden tijdens het gebruik van het product. Als de apparatuur bijvoorbeeld tijdens het gebruik verontreinigd is geraakt, volg dan de aanbevolen reinigingsprocedure.

Het is uw verantwoordelijkheid om de kosten voor inzameling en transport naar het recyclingbedrijf te regelen en te betalen. Verzoek om inzameling en transport van AEEA.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar EARN op [email protected]