เครื่องจ่าย

ประสบการณ์การใช้ห้องน้ำที่ดีขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องจ่ายไม่ว่าจะเป็นกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ และสบู่ ล้างมือ ทั้งแบรนด์ Aquarius, Scott® และ Kimberly-Clark Professional ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพและสุขอนามัย

 

Toilet Paper Seat Hygiene Dispensers-KCP Thailand

เครื่องจ่ายกระดาษชำระและสุขอนามัยสำหรับฝารองนั่ง

ไม่ว่าห้องน้ำของคุณจะมีการใช้งานอย่างหนาแน่น หรือมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ใช้งาน เครื่องจ่ายกระดาษชำระแบบบรรจุในปริมาณสูงและเติมกระดาษได้ง่ายของเรา จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้

Wipe Dispensers-KCP Thailand

เครื่องจ่ายวัสดุเช็ดทำความสะอาด

เครื่องจ่ายสำหรับวางบนโต๊ะ ติดผนังไปจนถึงแบบวางพื้น มีทั้งแบรนด์ WypAll® และ Kimberly-Clark Professional หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกในการหยิบใช้งานวัสดุเช็ดทำความสะอาดของคุณ