การเช็ดทำความสะอาด

ที่ Kimberly-Clark Professional เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อผู้คน รวมถึงวิธีการทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เราเชื่อว่าทุกโอกาสของการมอบคุณค่าเป็นสิ่งสำคัญ และการเลือกใช้วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่เหมาะสมก็เป็นกุญแจสำคัญสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้อยู่ในระดับสูงสุด

 

สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม

วัสดุเช็ดทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับพื้นผิวที่บอบบางในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการและการวิจัย

General Cleaning-KCP Thailand

การทำความสะอาดทั่วไป

การรักษาความสะอาดและสุขอนามัยตลอดทั้งวันทำได้ง่ายขึ้นด้วยวัสดุเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวและเช็ดอเนกประสงค์ของเรา

Process Cleaning-KCP Thailand

การทำความสะอาดสำหรับกระบวนการ

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเช็ดทำความสะอากที่ง่ายขึ้นและลดของเสียให้น้อยที่สุดด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อจัดการตั้งแต่การทำความสะอาดแบบหนักไปถึงการเตรียมพื้นผิวที่ไม่ต้องการฝุ่นขุย