เราสามารถร่วมมือกันสร้างสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมได้

Two professional women sitting at small modern table talking

การสร้างผลกระทบในเชิงบวก

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าไม่ใช่อุปกรณ์ที่คุณใช้ บริการที่คุณให้ หรืออาคารที่คุณครอบครอง แต่เป็นพนักงานทุกคนที่ทำงานหนัก Kimberly-Clark Professional ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Kimberly-Clark Corporation มุ่งเน้นที่การให้บริการ โซลูชั่น B2B ที่ช่วยให้คุณสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนที่สำคัญที่สุด

ช่วยให้คุณใช้และสิ้นเปลืองน้อยลง

ที่ Kimberly-Clark Professional เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเรื่องความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของเราและสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลก
201641872.svg

100%

เส้นใยบริสุทธิ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กระดาษชำระของ Kimberly-Clark Professional มาจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืนที่ผ่านการรับรอง

201641866.svg

97%

ของเสียจากการผลิตไม่ถูกนำไปที่หลุมฝังกลบ

Water drops icon

100%

สถานที่ที่มุ่งมั่นที่จะลดการใช้น้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

201641878.svg

50%

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกภายในปี 2030

ค่านิยมของเราเป็นมาตรฐานสำหรับทุกสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลากว่า 150 ปี การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และแนวปฏิบัติของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลาได้ดียิ่งขึ้น

201641864.svg

ความถูกต้อง

เรามีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในด้านความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และความกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

201641870.svg

ความรับผิดชอบ

เราเป็นเจ้าของธุรกิจและอนาคตของเรา

201641876.svg

นวัตกรรม

เรากระตือรือร้นที่จะสำรวจแนวคิดที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินการและการปกป้อง

201641874.svg

การดูแลรักษา

เราให้ความเคารพชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงาน

OUR BRANDS