นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - ประเทศไทย ( มิถุนายน 2566 )

บริษัทคิมเบอร์ลี่ คล๊าค ประเทศไทย จำกัด (“KCTH”) เชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิ์ของคุณเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 (“PDPA”) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (คำว่า “นโยบาย”) ได้กำหนดถึงรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งทาง KCTH ได้นำมาใช้เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อให้คุณได้มั่นใจถึงการดูแลจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบหมายให้บริษัท KCTH ดูแล

โดยใช้เว็บไซต์ Kimberly Clark Professional Thailand (KCP-TH) หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทผ่านการบริการอื่นใดๆ ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้มีการจัดเก็บข้อมูล ใช้งาน เปิดเผย และหรือการโอนย้ายข้อมูล (รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน) ของคุณได้ตามนโยบายดังกล่าวนี้
กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านนโยบายนี้ก่อนทำการส่งข้อมูลของคุณให้กับเรา ก่อนการส่งข้อมูลส่วนบุคคลขของบุคคลอื่นๆให้กับเรา คุณต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นก่อน และโปรดแจ้งให้พวกเขาได้ทราบถึงที่มาของนโยบายนี้

ประเภท วิธีการและเมื่อใดที่เราจะจัดเก็บของข้อมูลส่วนบุคคล 

KCTH จะทำการรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของเรา หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันทางกฎหมายต่างๆของเราเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจหมายรวมถึง ชื่อ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือหมายเลขบัญชีผู้ใช้สำหรับโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหลายๆวิธี รวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา โดยการ:

 • ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณมีการติดต่อเราเพื่อขอตัวอย่างข้อมูล สอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ KCP-TH
 • เมื่อคุณได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการส่งเสริมกิจกรรมการขายของ KCP-TH การแข่งขัน หรือการวิจัยทางการตลาด และ
 • เมื่อคุณสมัครงานกับ KCP-TH นอกจากนี้ ให้รวมถึงกรณีที่เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากช่องทางอื่นๆ เช่น ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อการดำเนินการแทน พันธมิตรทางการตลาดร่วม พื้นที่โซเชียลมีเดีย หรือบุคคลที่คุณมีการเชื่อมต่อด้วยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

เรามีการดำเนินการอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เป้าหมายหลักของ KCP-TH ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของ KCP-TH จะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของ KCP-TH และการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกทำการแชร์ ขาย ให้ยืม หรือเปิดเผย ด้วยวิธีการอื่นใดภายนอกบริษัท (เว้นแต่ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับจะกำหนด) ให้แตกต่างไปจากที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บ รวบรวม และใช้งานตามนโยบายดังกล่าวนี้ หรือ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562   และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะทำการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่คุณปรารถนาที่จะให้เราจัดการได้อย่างสมเหตุสมผล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้:

 • เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของคุณ เช่น การตอบกลับความคิดเห็นของคุณ
 • เพื่อขบวนการการจัดสรรค์ รางวัล การบริจาคต่างๆ การให้รางวัล หรือคำขอสำหรับตัวอย่างต่างๆ
 • เพื่อให้ข้อมูล การอัพเดทและประกาศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือโปรโมชั่นของเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมช่องทางแบ่งปันทางสังคม รวมถึงการแชร์ไลฟ์สดฟีดและบล็อก
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา รวมถึงการประกันคุณภาพ การวิจัยทางการตลาด การพัฒนา และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา การพัฒนาปรับปรุงเวบไซต์ของเรา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรโมชั่นของเรา การโฆษณาและการตลาด การประเมินการใช้งานของเว็บไซต์ Kimberly-Clark ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยมีการระบุแนวโน้มหรือทิศทางการใช้งาน และการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
 • เพื่อการติดต่อกับบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของเรา เช่นเจ้าของเว็บ และผู้ดูแลเว็บ อีเมลและการส่งข้อมูลโดยตรง และบริการด้าน IT และการบริการตามบ้านแบบครบวงจร;
 • เพื่อเชิญชวนให้คุณสมัครสมาชิก เพื่อรับจดหมาย ข่าวสารของเรา หรือเชิญเพื่อให้เข้าร่วมทำแบบสอบถาม โปรโมชั่นและการแข่งขันต่างๆ;
 • เพื่อการติดต่อกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้เราปฏิบัติตาม และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เปิดเผยต่อคุณ ในฐานะที่เราเป็นผู้เรารวบรวมข้อมูลของคุณ

นอกจากนี้:

 • เราอาจอนุญาตให้ผู้ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและหน้าโซเชียลมีเดียต่างๆ ของเราได้แบ่งปันความคิดเห็น การโพสต์ ข้อความรับรอง (รวมถึงการให้คะแนนหรือคำวิจารณ์) หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลที่คุณส่งอาจสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วๆไป ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ผ่านแอปพลิเคชันและหน้าโซเชียลมีเดียของเรา หรือพันธมิตรของเราซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลนั้นและ
 • สถานการณ์อาจเกิดขึ้นจากการที่ KCTH ตัดสินใจขาย ซื้อ ควบรวมกิจการ หรือจัดสรรค์องค์กรใหม่ การทำธุรกรรมดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจริง และนี่คือแนวทางปฏิบัติของเราที่จะแสวงหาการป้องกันที่มีความเหมาะสมต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในธุรกรรมประเภทต่างๆเหล่านี้

คุณอาจใช้สิทธิ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือสิทธิอื่นๆ ตามที่กฏหมาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ได้ตลอด โดยผ่านการใช้กลไกที่เรียกว่า opt-out หรือ คำขอข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้รวมไว้แล้วอยู่ในช่องทางการสื่อสารของเรากับคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการใช้รหัสผ่าน การเข้าถึงไฟร์วอลล์ และกำหนดให้พันธมิตรของเราปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นกัน เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามได้บางรายได้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง)

เราสามารถแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไรบ้าง

 • เราอาจทำการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างแผนกต่างๆ ของ KCTH ข้ามกลุ่มแบรนด์ต่างๆของ KCTH กับกลุ่มบริษัท Kimberly-Clark (รวมถึง บริษัทแม่ของเรา บริษัทย่อยและ บริษัทในเครือทั่วโลก) และกับบุคคลที่สามเช่น (แต่ไม่ จำกัด เพียง) ตัวแทนฝ่ายการตลาดที่ช่วยเหลือเราในกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การตลาด และการวิจัยของเรา เราอาจให้ข้อมูลของคุณ รวมถึงชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ ไปที่ ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ
 • เราอาจทำการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรที่ได้ถูกคัดเลือกมาแล้ว และเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาจะเป็นที่สนใจสำหรับคุณ คุณอาจจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา ผ่านการใช้กลไกที่เรียกว่า opt-out หรือ คำขอข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งเราได้รวมไว้แล้วอยู่ในช่องทางการสื่อสารของเรากับคุณ
 • เราอาจทำการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัท หรือบุคคลต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการกับเรา โดยบริการเหล่านี้อาจหมายรวมถึงสิ่งอื่นๆ ที่ช่วยจัดหาบริการต่างๆตามคำขอของเรา เพื่อสร้างหรือรักษาฐานข้อมูลของเรา เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์บุคคล ผู้ร้องขอผลิตภัณฑ์ บริการหรือข้อมูลจากเรา เพื่อการเตรียมการและแจกจ่ายข้อมูลสื่อสาร หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ทั้งนี้ คุณอาจจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา ผ่านการใช้กลไกที่เรียกว่า opt-out out หรือ คำขอข้อมูลส่วนบุคคล  ซึ่งเราได้รวมไว้แล้วอยู่ในช่องทางการสื่อสารของเรากับคุณ
 • เรามีส่วนร่วมในการโฆษณา ตามพื้นฐานของความสนใจ (โดยพฤติกรรมออนไลน์) ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยี เช่นคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณหรือเว็บ Beacon เพื่อระบุตัวตนของคุณบนเว็บไซต์ของเรา โดยพวกเขาสามารถทำการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณได้ คุณอาจเห็นการโฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอ็พที่ตรงกับวิธีการท่องเว็บหรือการซื้อสินค้าของคุณ หรือคุณอาจเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราในเว็บไซต์หรือแอ็พอื่นๆ ตามพฤติกรรมออนไลน์ของคุณได้เช่นกัน
 • เราอาจทำการแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล กับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งไม่ได้มีการอธิบายไว้ข้างต้น และเมื่อเราทำเช่นนั้นเราอาจทำการรวบรวม หรือจะไม่มีการระบุข้อมูลจำเพาะ เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลถึงคุณได้ ผ่านทางทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 • KCTH จะใช้รายละเอียดที่คุณให้ไว้กับเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรืออื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ และให้ข้อมูลการบริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นแก่คุณ เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้า

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยังที่เก็บข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่นอกประเทศไทยหรืออาจเป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยต่อบริษัทในเครือหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ รวมถึงบริการจากบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของเราซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ KCTH และ สำหรับ KCTH เองในการดำเนินการตามคำขอของคุณ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทางเราได้รวบรวมไว้ เราจะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลของคุณจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามกฎหมายท้องถิ่นประเทษนั้นๆและนโยบายของ Kimberly-Clark

ลิงค์และบุคคลที่สาม

นโยบายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ:

 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์มและ / หรือแอปพลิเคชั่น ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") ที่เราไม่ได้ควบคุม;
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเข้าถึงผ่านลิงค์ต่างๆบนเว็บไซต์ของ Kimberly-Clark หรือ
 • แบนเนอร์ การชิงโชคและโฆษณา หรือโปรโมชั่นอื่นๆในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ที่ทางเราอาจเป็นผู้สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมนั้น

ไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นของตนเอง เราขอให้คุณอ่านข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของบุคคลที่สาม รวมถึงบุคคลที่สามที่ใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางลิงค์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ KCP-TH ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ ที่คุณมีการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา

คุกกี้และการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ passive

เช่นเดียวกันกับหลายๆ บริษัท บางครั้งเราใช้เทคโนโลยีคุกกี้หรือวิธีแบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการรวบรวมข้อมูลจำเพาะบางประเภทเกี่ยวกับคุณ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ ที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยเราระบุ ปรับแต่ง และส่งเนื้อหาเช่นพวกโฆษณา โปรโมชั่นหรือข้อเสนอ ที่น่าสนใจสูงสุดให้แก่คุณ รวบรวมข้อมูลทางสถิติและความเข้าใจการใช้งานของแต่ละบุคคลให้มากยิ่งขึ้น ในบางกรณี เราแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในส่วนของกระบวนการนี้ หากคุณทำการเลือก คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้

หรือคุณสามารถลบข้อความคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ด้วยตนเองบนอุปกรณ์ของคุณ โดยทำตามคำแนะนำจากไฟล์วิธีใช้ของเบราว์เซอร์ (โปรดทราบว่า มันอาจทำให้คุณสูญเสียฟังก์ชันการทำงานได้จากการทำเช่นนั้น) , แท็กพิกเซล, เว็บ beacons, clear GIFs และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอาจถูกนำมาใช้โดยเราหรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของเรา เพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญทางการตลาด และเพื่อรวบรวมสถิติการสื่อสารและการใช้งานเว็บไซต์

นอกจากนี้และเช่นเดียวกับการปฏิบัติโดยทั่วๆไป เราอาจระบุและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP ของคุณ(หมายเลขที่มีการกำหนดไว้ให้ในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) ซึ่งช่วยเราในการคำนวณระดับการใช้งานเว็บไซต์ การวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและการจัดการเว็บไซต์ของเราได้

ข้อมูลที่ได้จากใบสมัครงาน

การประมวลผลใบสมัครงานนั้น KCTH ได้รวบรวมประวัติการสมัครงาน การอ้างอิง ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและคุณสมบัติและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้สมัครไว้ เราอาจส่งใบสมัครของคุณไปยังบริษัทตัวแทนจัดหางาน หรือผู้ติดต่อที่อาจช่วยในการตรวจสอบใบสมัครที่เราได้รับและดำเนินการการตรวจสอบการอ้างอิง

จดหมายและใบสมัครงานต่างๆที่ส่งไปที่ KCTH เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสำหรับตำแหน่งที่โฆษณา หรือส่งไปเพื่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีตำแหน่งงานว่างอยู่หรือไม่ และจะได้มีไว้เพื่อจับคู่ให้กับผู้สมัครที่มีอยู่ให้ตรงกับตำแหน่งว่างของงาน หากเราพิจารณาว่าใบสมัครของคุณอาจเหมาะสมตรงกับความต้องการปัจจุบันของเรา เราหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามของเรา จะแจ้งให้คุณทราบและอาจติดต่อกับบุคคลที่เสนอชื่อโดยคุณ โดยคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจ และสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณกับพวกเขา หากใบสมัครของคุณไม่สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบันของเรา ทางเราอาจทำการเสนอตำแหน่งงานอื่นๆสำหรับคุณให้ในอนาคต เราอาจจัดเก็บใบสมัครของคุณไว้ และจะติดต่อกลับไปหาคุณอีกครั้งหากมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณไม่ต้องการที่จะให้เราเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

KCTH จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ KCTH ยังมีความสัมพันธ์กับท่านตามแต่ละธรุกรรมที่มีกับคุณ เช่น ในฐานะลูกค้าของ KCTH หรือเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ เป็นต้น และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน KCTH จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

วิธีการเข้าถึง แก้ไข อัพเดตหรือ จำกัด กระบวนการของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA

โดยทั่วไป KCTH ร่วมมือและเคารพสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน PDPA เช่น สิทธิ์ในการได้รับแจ้งรายละเอียด สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ สิทธิให้ระงับการใช้ สิทฺธิให้แก้ไขข้อมูล และสิทธิการร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ผ่านทาง คำขอข้อมูลส่วนบุคคล  นอกจากนี้คุณสามารถ opt-out ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่ KCTH อาจจะส่งถึงคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า การใช้สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางสิทธินั้น อาจส่งผลต่อการให้บริการที่คุณเลือกรับจาก KCTH หรืออาจส่งผลต่อภาระผูกพันตามสัญญา หรือในแง่ของการรับบริการต่างๆ

หากคุณต้องการใช้สิทธิส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ PDPA หรือหากคุณมีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณสามารถ ทำคำร้องผ่านทางคำขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือ โปรดติดต่อได้ที่

Mail: Data Privacy Officer, Kimberly-Clark Professional * ประเทศไทย, 323 อาคารยูไนเต็ดเซนเตอร์ ชั้น 33., ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10500
โทรศัพท์ (ประเทศไทย): +66 (2) -230-3003
เราจะดำเนินการส่งต่อข้อร้องเรียนของคุณไปยังสำนักงาน KCP-TH เพื่อตรวจสอบและระบุขั้นตอนที่เราจะใช้เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน เราจะดำเนินการการรับทราบข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) และจะดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วันทำการ ซึ่งทางเราอาจจะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงKCTH จะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของKCTH วันที่ปรับปรุงนโยบายล่าสุด จะระบุไว้ที่ด้านบนของหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ถือว่ามีผลบังคับใช้ตามการประกาศนโยบายที่แก้ไขบนเว็บไซต์