ข้อมูลเชิงลึกสถานที่ทำงาน

ทรัพยากรและข้อมูลเพื่อประสบการณ์การทำงาน/ชีวิตที่ดีขึ้น
จากข้อมูลสู่นวัตกรรม—เราช่วยคุณได้

ตัวกรอง

ความยั่งยืน, สิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน, สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาด: การออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยให้เกิดผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่

โลกผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากถึง 141 ล้านตันต่อปี และหนึ่งในสามของจำนวนนี้มาจากการรั่วไหลจากระบบที่ใช้เก็บรวบรวมและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 1ก