Privacy Policy

Pengenalan

Kimberly-Clark Trading (M) Sdn Bhd ("Kimberly-Clark") menghormati dan mengekalkan hak anda untuk perlindungan privasi sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, dan pengendalian maklumat peribadi. Dasar Privasi ini memperincikan amalan yang kami pakai untuk melindungi privasi anda, supaya anda dapat rasa yakin tentang bagaimana kami menguruskan maklumat peribadi yang anda amanahkan kepada kami. Dengan menggunakan laman web Kimberly-Clark atau memberikan maklumat peribadi kepada Kimberly-Clark, anda menyetujui Kimberly-Clark mengumpulkan, menggunakan, mendedahkan dan / atau memindahkan (termasuk pemindahan rentas sempadan) maklumat peribadi anda berdasarkan Dasar Privasi ini.

Pengumpulan maklumat peribadi anda

Maklumat peribadi adalah maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Kimberly-Clark boleh mengumpulkan maklumat mengenai anda (seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, tarikh lahir dan alamat pos), dengan cara berikut:
• melalui laman web kami;
• melalui peruncit, promoter dan / atau pihak pengedar kami;
• apabila anda menghubungi kami untuk bertanya atau mengadu mengenai produk kami;
• apabila anda menghantar penilaian atau ulasan mengenai produk / perkhidmatan kami; dan / atau
• apabila anda mengambil bahagian dalam promosi dan penyelidikan pasaran pengguna kami.

Kuki

Seperti banyak syarikat, kadang-kadang kita menggunakan teknologi "kuki" pada laman web kami. Kuki adalah maklumat yang disimpan di komputer anda oleh pelayar web anda untuk menyimpan pilihan anda semasa anda melayari laman web tertentu. Apabila anda log masuk, kuki akan memberitahu kami sama ada anda pernah mengunjungi laman web kami sebelum ini atau merupakan pelawat baru, dan ini membolehkan kami menentukan iklan mana yang membawa pengguna ke laman web kami. Kami menggunakan kuki untuk membantu kami mengenal pasti ciri laman web di mana anda paling gemar supaya kami dapat memberikan lebih banyak perkara yang anda meminati. Sekiranya anda pilih, anda boleh menetapkan pelayar web anda untuk menolak kuki atau anda juga boleh memadamkan secara manual kuki individu atau semua kuki di komputer anda dengan mengikuti arahan bantuan pelayar web anda. Namun, jika anda tidak membolehkan kuki diterima oleh pelayar web anda, anda mungkin akan menghadapi masalah untuk mengakses beberapa halaman dan ciri-ciri tertentu di laman web ini.
Selanjutnya, dan seperti amalan biasa, kami mungkin akan mengenal pasti dan menyusun maklumat mengenai alamat IP anda (nombor yang diberikan secara automatik ke peranti anda oleh penyedia perkhidmatan internet anda) yang membantu kami mengira tahap penggunaan laman web, mendiagnosis masalah teknikal dan mentadbir laman web kami dan lain-lain aplikasi.

Web beacons

Web beacon adalah fail elektronik di halaman web yang membolehkan kita mengira dan mengenali pasti pengguna yang telah mengunjungi halaman tersebut. Antara lain, web beacon boleh digunakan dalam e-mel berformat HTML untuk menentukan respons terhadap komunikasi kami dan mengukur keberkesanannya - contohnya, jika anda mendapat e-mel daripada kami dan anda klik pada pautan dalam e-mel tersebut untuk mengunjungi ke laman web kami. Anda boleh mengelaki web beacon dalam e-mel dengan menyahaktifkan paparan HTML dan hanya memaparkan bahagian teks e-mel anda.

Penggunaan maklumat peribadi anda

Matlamat utama Kimberly-Clark dalam mengumpulkan maklumat peribadi anda adalah untuk memastikan bahawa pengguna kami berpuas hati dengan produk kami dan memberikan perkhidmatan pelanggan terbaik kepada pengguna kami. Maklumat peribadi anda tidak dikongsi, dijual, disewa, atau didedahkan di luar syarikat (kecuali diperuntukkan oleh syarat berkanun atau syarat undang-undang) dengan cara yang berbeza daripada yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga keselamatan dan integriti maklumat peribadi anda termasuk penggunaan kata laluan akses komputer, kabinet penguncian, polisi personel, dan firewalls.

Kimberly-Clark boleh menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan:

• untuk berkomunikasi dengan anda mengenai produk dan perkhidmatan kami;
• untuk memberi anda sampel produk kami dan tawaran promosi yang diperibadikan;
• untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam peraduan, promosi dan tinjauan;
• untuk menangani, menyiasat dan memantau pertanyaan atau aduan mengenai produk dan perkhidmatan kami;
• untuk tujuan pembangunan produk dan kawalan kualiti;
• untuk mengukur prestasi inisiatif pemasaran, iklan, dan laman web; dan / atau
• untuk memperibadikan, menilai dan menambahbaikan laman web kami.
Anda boleh mengehadkan penggunaan maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui maklumat hubungan yang dinyatakan di bawah.

Perkongsian maklumat peribadi anda

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga dalam keadaan tertentu termasuk dalam situasi berikut:

Cara kami berkongsi maklumat

• Berkongsi Maklumat Anda dengan kumpulan syarikat Kimberly-Clark. Kami mungkin berkongsi maklumat antara pelbagai jabatan Kimberly-Clark, pelbagai jenama Kimberly-Clark, dengan kumpulan syarikat Kimberly-Clark, termasuk syarikat induk, anak syarikat dan sekutu kami dan dengan pihak ketiga seperti (tetapi tidak terhad kepada) agensi pemasaran yang membantu kami dalam aktiviti promosi, pemasaran dan penyelidikan kami. Kami juga dapat memberikan maklumat anda termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon atau alamat pos ke rumah pemenuhan, peruncit, atau pihak pengedar produk kami untuk memenuhi permintaan anda.

• Berkongsi Maklumat Anda dengan Syarikat Rakan Kongsi. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan syarikat rakan kongsi yang dipilih dengan teliti apabila kami yakin produk atau perkhidmatan mereka mungkin menarik minat anda. Anda boleh "menarik diri" daripada tawaran dan program rakan kongsi pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui maklumat hubungan yang dinyatakan di bawah. Syarikat rakan kongsi kami dilarang menggunakan maklumat hubungan anda untuk tujuan selain daripada memberikan tawaran dan program yang relevan, dan mereka diminta untuk menjaga maklumat hubungan anda dengan amanah.

• Berkongsi Maklumat Anda dengan Pembekal Perkhidmatan. Kami mungkin berkongsi maklumat dengan syarikat atau individu yang membekal kami perkhidmatan. Perkhidmatan ini termasuk, antara lain, membantu kami menyediakan perkhidmatan yang anda minta, membuat atau menyelenggara pangkalan data kami, untuk meneliti dan menganalisis individu yang meminta produk, perkhidmatan, atau maklumat dari kami, untuk menyiapkan dan menyebarkan komunikasi, atau untuk menjawab pertanyaan.

• Iklan Berdasarkan Minat. Kimberly-Clark mengambil bahagian dalam periklanan berdasarkan minat (kelakuan atas talian). Ini bermaksud pihak ketiga boleh menggunakan teknologi, seperti kuki pada pelayar web atau web beacon anda, untuk mengenal pasti anda di laman web kami supaya mereka dapat memberikan iklan mengenai produk dan perkhidmatan yang diperibadikan dengan minat anda. Anda mungkin melihat iklan di laman web kami diperibadikan dengan cara anda melihat-lihat atau berbelanja, atau anda mungkin melihat iklan untuk produk Kimberly-Clark di laman web lain berdasarkan kelakuan atas talian anda di laman web.

• Blog, Posting Atas Talian dan Testimoni. Kami mungkin memutuskan untuk membenarkan pengguna berkongsi komen, catatan, testimoni (termasuk penilaian atau ulasan), atau maklumat lain. Sekiranya anda memilih untuk menyerahkan maklumat tersebut kepada kami, maklumat yang anda beri mungkin tersedia secara umum untuk orang ramai. Maklumat yang anda diberi di bahagian ini mungkin dibaca, dikumpulkan, dan digunakan oleh individu lain yang mengaksesnya.

• Pihak Ketiga Lain. Kami mungkin berkongsi maklumat bukan peribadi anda dengan pihak ketiga lain yang tidak disebutkan di atas. Apabila kami melakukannya, kami mungkin mengumpulkan atau menyah mengenal pasti maklumat tersebut sehingga pihak ketiga tidak mungkin menghubungkan data kepada anda, komputer, atau peranti anda. Gabungan bermaksud bahawa kami menggabungkan maklumat bukan peribadi banyak individu bersama-sama sehingga data tersebut tidak berkaitan dengan satu individu. Nyahkenal pasti bermaksud bahawa kami cuba memindahkan atau mengubah maklumat tertentu yang mungkin digunakan untuk menghubungkan data dengan individu tertentu.

• Penguatkuasaan Undang-Undang dan Proses Perundangan. Kami mungkin melaporkan kepada agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang segala kegiatan yang kami cukup percaya secara munasabah tidak sah, atau yang kami percayai dapat membantu penyiasatan penguatkuasaan undang-undang terhadap kegiatan yang menyalahi undang-undang. Di samping itu, kami berhak untuk menyampaikan maklumat anda kepada agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang jika kami memutuskan, dalam pertimbangan kami sendiri, bahawa sama ada anda telah melanggar dasar kami, atau penyebaran maklumat anda dapat melindungi hak, harta benda, atau keselamatan Kimberly- Clark, atau individu lain.

• Perkongsian Informasi Anda sebagaimana Diizinkan oleh Undang-Undang. Kami mungkin akan berkongsi maklumat anda dengan pihak lain sebagaimana yang disyaratkan oleh, atau diizinkan oleh, undang-undang. Ini mungkin termasuk berkongsi maklumat anda dengan entiti kerajaan, atau pihak ketiga sebagai tindak balas terhadap panggilan sapaan, perintah mahkamah, proses undang-undang lain, atau yang kami percaya perlu untuk menggunakan hak undang-undang kami, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang yang telah diajukan terhadap kami, atau untuk mempertahankan kemungkinan tuntutan undang-undang yang kami tentukan mengikut budi bicara kami mungkin akan diajukan terhadap kami.

• Urus Niaga Perniagaan. Keadaan juga mungkin timbul di mana Kimberly-Clark memutuskan untuk menjual, membeli, bergabung, atau menyusun semula perniagaannya. Urus niaga seperti itu mungkin melibatkan pendedahan maklumat peribadi kepada calon pembeli atau penjual sebenarnya. Amalan kita adalah untuk mencari perlindungan yang sewajarnya untuk pendedahan maklumat tersebut dalam jenis urus niaga ini.

• Pemindahan Merentas Sempadan. Maklumat peribadi boleh dihantar ke kemudahan penyimpanan data atau pelayan web yang berada di luar Malaysia atau kepada sekutu atau pihak ketiga yang dipercayai yang berpusat di luar Malaysia supaya mereka dapat memproses maklumat peribadi bagi pihak kami, dan kami dapat melaksanakan permintaan anda dan menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan yang ia dikumpulkan.

Kandungan yang anda kirimkan di laman web kami

Dengan mengirimkan kandungan ke dan melalui laman web yang dikendalikan oleh Kimberly-Clark dan / atau sekutu atau penyedia perkhidmatannya ("K-C Sites"), anda bertanggungjawab untuk yang berikut: (1) anda adalah pemilik kandungan tersebut; (2) kandungannya benar dan tepat; (3) kandungannya tidak akan menyebabkan kecederaan kepada individu atau entiti; (4) kandungan tidak melanggar hak cipta, tanda dagang, hak milik atau hak publisiti dan privasi orang lain; (5) konten tidak melanggar undang-undang, statut, hukum atau peraturan; (6) kandungan itu tidak wajar dianggap memfitnah, membenci, bias perkauman atau agama atau menyinggung perasaan atau mengganggu pihak lain; (7) kandungannya tidak mengandungi rujukan ke laman web lain, alamat e-mel, maklumat hubungan atau nombor telefon; (8) jika kandungan tersebut mengandungi kemiripan atau nama orang yang dapat dikenali, anda mempunyai kebenaran individu tersebut untuk memasukkan kesamaan / nama mereka dalam kandungan yang anda kirimkan; dan (9) kandungannya tidak mengandungi virus komputer, worm atau program atau fail lain yang berpotensi merosakkan.

Untuk kandungan yang anda kirimkan, anda memberikan Kimberly-Clark hak dan lesen yang kekal, tidak dapat ditarik balik, bebas royalti, sub-lesen, boleh dipindah milik, untuk menggunakan, menyalin, mengubah, menghapus keseluruhannya, menyesuaikan, menerbitkan, menerjemahkan, membuat karya terbitan dari dan / atau menjual dan / atau menyebarkan kandungan tersebut dan / atau memasukkan kandungan tersebut ke dalam bentuk, medium atau teknologi di seluruh dunia tanpa pampasan kepada anda. Anda juga dengan ini memberikan setiap pengguna K-C Sites lesen bukan eksklusif untuk mengakses kandungan anda melalui laman web ini, dan untuk menggunakan, memperbanyak, menyebarkan, menyiapkan karya terbitan, memaparkan dan melakukan kandungan seperti yang dibenarkan melalui fungsi laman web ini.

Semua kandungan yang anda kirimkan boleh digunakan mengikut budi bicara Kimberly-Clark. Kimberly-Clark dan / atau afiliasinya berhak untuk mengubah, menyingkat atau menghapus sebarang kandungan di Laman Kimberly-Clark yang menurutnya, menurut budi bicaranya, melanggar garis panduan kandungan atau peruntukan lain di sini. Kimberly-Clark tidak menjamin bahawa anda akan mempunyai jalan keluar melalui kami untuk mengedit atau menghapus kandungan yang telah anda kirimkan. Penilaian produk dan komen bertulis biasanya disiarkan dalam masa dua hingga empat hari bekerja. Walau bagaimanapun, Kimberly-Clark berhak untuk membuang atau menolak untuk menghantar penyerahan dengan alasan apa pun.

Maklumat peribadi kanak-kanak

Privasi kanak-kanak menjadi perhatian utama kami. Kami tidak akan secara sengaja mengumpulkan maklumat peribadi dari kanak-kanak di bawah umur 18 tahun atau menyimpan sebarang komunikasi yang kami terima yang dikenalpasti berasal dari kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, melainkan jika kami mempunyai persetujuan terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga sah kanak-kanak tersebut.

Pautan

Laman web yang dikendalikan oleh Kimberly-Clark mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Kimberly-Clark tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai amalan privasi mana-mana laman web pihak ketiga dan tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi laman web lain.

Penyimpanan Maklumat Peribadi

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda untuk jangka masa yang perlu sahaja dalam memenuhi tujuan.

Mengakses, membetulkan, mengemas kini, atau mengehadkan atau menarik balik persetujuan daripada pemprosesan maklumat peribadi anda

Sekiranya maklumat peribadi anda berubah (seperti alamat anda), atau jika anda tidak lagi menghendaki kami menyimpan maklumat peribadi anda, kami akan berusaha memberikan cara untuk memperbetulkan, mengemas kini atau menarik balik rekod anda. Kami mungkin mengenakan bayaran nominal untuk menampung kos pentadbiran yang mungkin kami tanggung dalam memberikan maklumat peribadi kepada anda.

Sekiranya anda percaya bahawa kami menyimpan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap mengenai anda, anda boleh meminta kami membetulkannya.

Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran yang kami kirimkan kepada anda mengenai produk dan perkhidmatan kami. Namun, harap maklum bahawa apabila anda melakukannya, ini mungkin mempengaruhi perkhidmatan yang telah anda pilih untuk menerima dari Kimberly-Clark di mana menerima komunikasi adalah syarat untuk menerima perkhidmatan tersebut.

Sekiranya anda ingin mengakses maklumat peribadi anda atau jika anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi kami, atau sebarang aduan mengenai perlakuan privasi anda oleh kami, sila hubungi:

• Telefon (Malaysia): 1 800-889-466
• E-mail: [email protected]

Perubahan pada Dasar Privasi ini

Kami akan menggunakan maklumat peribadi yang anda berikan sesuai dengan Dasar Privasi di mana maklumat tersebut dikumpulkan. Sekiranya kami memutuskan untuk mengubah Dasar Privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan di laman web kami supaya anda selalu mengetahui maklumat apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa, jika ada, kami mengungkapkannya. Dasar Privasi ini terakhir dikemas kini pada bulan Jun 2021.

Introduction

Kimberly-Clark Trading (M) Sdn Bhd ("Kimberly-Clark") respects and upholds your rights to privacy protection in respect of the collection, use, disclosure and handling of personal information. This Privacy Policy details the practices we have adopted to protect your privacy, so that you can feel confident about how we manage the personal information you entrust to us. By using our Kimberly-Clark website(s) or otherwise providing Kimberly-Clark with personal information, you are consenting to Kimberly-Clark collecting, using, disclosing and/or transferring (including cross-border transfer) your personal information in accordance with this Privacy Policy.

How we collect personal information

Personal information is any information that can be used to identify you. Kimberly-Clark may collect information about you (such as name, e-mail address, phone number, date of birth and postal address), in the following ways:

• through our websites;
• through our retailers, promoters and/or distributors;
• when you contact us to enquire or complain about our products;
• when you submit ratings or reviews about our products/services; and/or
• when you participate in our consumer promotions and market research.

Cookies

Like many companies, we sometimes use "“cookie"” technology on our websites. Cookies are information stored on your computer by your browser to save your preferences while you are visiting a particular website. When you log in, the cookie tells us whether you visited us before or are a new visitor, and it enables us to learn which advertisements bring users to our website. We use the cookie to help us identify site features in which you have the greatest interest so that we can provide more of what you may want. If you choose, you can set your browser to reject cookies or you can manually delete individual or all of the cookies on your computer by following your browser’s help file directions. However, if you do not enable cookies to be received by your web browser, you may have trouble accessing some of the pages and certain features on this website.

Furthermore, and as is common practice, we may identify and compile information concerning your IP address (a number automatically assigned to your device by your internet service provider) which helps us to calculate site usage levels, diagnose technical problems and administer our websites and other applications.

Web beacons

A web beacon is an electronic file on a Web page that allows us to count and recognize users who have visited that page. Among other things, a web beacon can be used in HTML-formatted email to determine responses to our communications and measure their effectiveness – for instance, if you get an email from us and click on a link in that email to go to our website. You can generally avoid web beacons in email by turning off HTML display and displaying only the text portion of your email.

How we use personal information

Kimberly-Clark'’s primary goal in collecting personal information is to ensure that our consumers are satisfied with our products and to provide our consumers with the best possible quality of customer service. Your personal information is never shared, sold, rented or otherwise disclosed outside the company (except as required for any statutory or legal requirements) in ways different from what is described in this Privacy Policy. We will take all reasonable steps to maintain the security and integrity of your personal information including the use of computer access passwords, lock-up cabinets, personnel policies and firewalls.

Kimberly-Clark may use the personal information you provide:

• to communicate with you about our products and services;
• to provide you with samples of our products and personalized promotional offers;
• to allow you to participate in contests, promotions and surveys;
• to address, investigate and monitor enquiries or complaints about our products and services;
• for internal product development and quality control purposes;
• to measure performance of marketing initiatives, advertising, and websites; and/or
• to personalize, assess and improve our websites.
You may restrict the use of your personal information at any time by contacting us per the contact details specified below.

How we share personal information

We may share information about you with third parties in certain circumstances including in the following situations:

How We Share Information

• Sharing Your Information with Kimberly-Clark group of companies. We may share information between different departments of Kimberly-Clark, across different brands of Kimberly-Clark, with Kimberly-Clark group of companies, including our parent company, subsidiaries and affiliates and with third parties such as (but not limited to) marketing agencies who assist us with our promotional, marketing and research activities. We may also give your information including your name, e-mail address, telephone number or postal addresses to a fulfilment house, retailer or distributor of our products in order to carry out your requests.

• Sharing Your Information with Partner Companies. We may share your information with carefully selected partner companies when we believe their products or services may interest you. You may "opt out" of partner offers and programs at any time by updating your User Profile (if available) or contacting us per the contact details specified below. Our partners are prohibited from using your contact information for purposes other than presenting relevant offers and programs, and they are required to maintain your contact information in confidence.

• Sharing Your Information with Service Providers. We may share information with companies or individuals that provide us with services. These services may include, among other things, helping us to provide services that you request, to create or maintain our databases, to research and analyze the people who request products, services, or information from us, to prepare and distribute communications, or to respond to inquiries.

• Interest-Based Advertising. Kimberly-Clark participates in interest-based (on-line behaviour) advertising. This means that a third party may use technology, such as a cookie on your browser or a web beacon, to identify you on our website so that they can provide advertising about products and services tailored to your interest. You may see advertising on our website tailored to how you browse or shop, or you may see advertising for Kimberly-Clark products on other websites based on your browsing behaviour across websites.

• Blogs, Online Postings and Testimonials. We may decide to allow users to share comments, postings, testimonials (including ratings or reviews), or other information. If you choose to submit such information to us, the information that you submit may be available generally to the public. Information that you provide in these areas may be read, collected, and used by others who access them.

• Other Third Parties. We may share non-personal information with other third parties that are not described above. When we do so we may aggregate or de-identify the information so that a third party would not be likely to link data to you, your computer, or your device. Aggregation means that we combine the non-personal information of numerous people together so that the data does not relate to any one person. De-identify means that we attempt to remove or change certain pieces of information that might be used to link data to a particular person.

• Law Enforcement and Legal Process. We may report to law enforcement agencies any activities that we reasonably believe to be unlawful, or that we reasonably believe may aid a law enforcement investigation into unlawful activity. In addition, we reserve the right to release your information to law enforcement agencies if we determine, in our sole judgment, that either you have violated our policies, or the release of your information may protect the rights, property, or safety of Kimberly-Clark, or another person.

• Sharing Your Information as Permitted by Law. We may share your information with others as required by, or permitted by, law. This may include sharing your information with government entities, or third parties in response to subpoenas, court orders, other legal process, or as we believe is necessary to exercise our legal rights, to defend against legal claims that have been brought against us, or to defend against possible legal claims that we determine in our sole discretion might be brought against us.

• Business Transactions. Circumstances may also arise where Kimberly-Clark decides to sell, buy, merge or otherwise reorganize its business. Such a transaction may involve the disclosure of personal information to prospective or actual buyers or sellers. It is our practice to seek appropriate protection for the disclosure of such information in these types of transactions.

• Cross-Border Transfers. Personal information may be transmitted to data storage facilities or servers located outside Malaysia or to affiliates or trusted third parties based outside Malaysia so they may process personal information on our behalf, and we can carry out your requests and use the personal information for the purpose which it was collected.

Content you submit on our websites

By submitting content to and through website(s) controlled by Kimberly-Clark and/or its affiliates or service providers (“K-C Sites”), you are responsible for the following: (1) you are the owner of the content; (2) the content is truthful and accurate; (3) the content will not cause injury to any person or entity; (4) the content does not infringe someone else’s copyright, trademark, proprietary rights or rights of publicity and privacy; (5) the content does not violate a law, statute, ordinance or regulation; (6) the content would not reasonably be considered to be defamatory, libelous, hateful, racially or religiously biased or offensive or harassing to another party; (7) the content does not contain references to other websites, email addresses, contact information or phone numbers; (8) if the content contains the likeness or name of an identifiable person, you have that person’s permission to include their likeness/name in the content you are submitting; and (9) the content does not contain computer viruses, worms or other potentially damaging programs or files.

For any content that you submit, you grant Kimberly-Clark a perpetual, irrevocable, royalty-free, sub-licensable, transferable right and license to use, copy, modify, delete in its entirety, adapt, publish, translate, create derivative works from and/or sell and/or distribute such content and/or incorporate such content into any form, medium or technology throughout the world without compensation to you. You also hereby grant each user of K-C Sites a non-exclusive license to access your content through these sites, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such content as permitted through the functionality of these sites.

All content that you submit may be used at Kimberly-Clark's sole discretion. Kimberly-Clark and/or its affiliates reserve the right to change, condense or delete any content on K-C Sites that it deems, in its sole discretion, to violate the content guidelines or any other provisions herein. Kimberly-Clark does not guarantee that you will have any recourse through us to edit or delete any content you have submitted. Product ratings and written comments are generally posted within two to four business days. However, Kimberly-Clark reserves the right to remove or to refuse to post any submission for any reason.

Children

Children's privacy is of primary concern to us. We do not knowingly collect personal information from children under 18 years of age or retain any communication we receive that is identified as being from a child under the age of 18 years, unless we have the prior consent of the child’s parent or legal guardian.

Links

Websites operated by Kimberly-Clark may contain links to other sites operated by third parties. Kimberly-Clark makes no representations or warranties as to the privacy practices of any third-party site and is not responsible for the privacy policies of other sites.

Retention of your personal information

We will only keep and retain your personal information for as long as necessary in fulfilment of the purpose.

Accessing, correcting, updating, or limiting or withdrawing your consent from processing of your personal information

If your personal information changes (such as your address), or if you no longer wish us to keep your personal information on file, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove your records. We may charge you a small fee to cover any administrative costs that we may incur in providing personal information to you.

If you believe for any reason that we are holding inaccurate or incomplete information about you, you may ask us to correct it.

You may also opt out of receiving marketing communications we send to you about our products and services. However, please note that when you do so, it may affect the services you have chosen to receive from Kimberly-Clark where accepting the communications is a condition of receiving the services.

If you wish to access your personal information or if you have any questions about our Privacy Policy, or any complaint regarding treatment of your privacy by us, please contact:

• Phone (Malaysia): 1 800-889-466
• E-mail: [email protected]

Changes to this Privacy Policy


We will use personal information you provide in accordance with the Privacy Policy under which the information was collected. If we decide to change our Privacy Policy, we will post the changes on our websites so you are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. This Privacy Policy was last updated in June 2021.