All rolled into One main banner-TH-Desktop

การจัดการสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำอาจเป็นเรื่องของการสร้างสมดุล
คุณต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้งาน โดยไม่ส่งผลให้มีการใช้พื้นที่กองเก็บและมีการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น หากปราศจากการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ห้องน้ำที่คุณดูแลก็อาจเกิดปัญหาเหล่านี้ได้

การดูแลจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ

เมื่อสิ่งจำเป็นด้านสุขอนามัยไม่ได้ถูกจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพและขาดการออกแบบอย่างเหมาะสม.

การบกพร่องในด้านสุขอนามัย

เมื่อไม่มีการตรวจสอบความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม.

ความสิ้นเปลือง

เมื่อเครื่องจ่ายกระดาษที่เลือกไม่เหมาะกับการใช้งาน ผู้เข้ามาใช้งานก็อาจจะต้องใช้กระดาษมากกว่าที่จำเป็น.

ประสิทธิภาพ สุขอนามัย และการดูแลเอาใจใส่ ทั้งหมดจบในม้วนเดียว

ระบบเครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมือแบบม้วน จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ สุขอนามัย และการดูแลเอาใจใส่ของคุณในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องลดทอนความจำเป็นของคุณ.

 

มาร่วมกันทำงาน >

จัดการกับปัญหาในห้องน้ำของคุณ

ด้วยระบบเครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมือแบบม้วนของ Kimberly-Clark Professional คุณก็จะไม่ทำพลาดอีกต่อไปเมื่อเป็นเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมในห้องน้ำที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นใจ ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานได้โดยไม่ต้องละเลยเรื่องสุขอนามัย และยังจัดการทุกเรื่องได้ครบครันเมื่อต้องเอาใจใส่ความต้องการเกี่ยวกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำของคุณ

ด้วยระบบผลิตภัณฑ์ของเรา

สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือชั้นมากขึ้นในการดูแลรักษาสุขอนามัยในห้องน้ำของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบจ่ายกระดาษเช็ดมือแบบม้วนของเรา.

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วห้องน้ำจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณคิดอย่างไร
กับสถานที่ที่คุณเข้าไปเยือน

แล้วคุณจะรู้สึกแบบไหนกันล่ะ หากต้องพบเจอกับห้องน้ำในสภาพแบบนี้

ถังขยะเต็มจนล้นออกมา โดยไม่มีวี่แววของพนักงานทำความสะอาด.

เครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมือว่างเปล่า กระดาษที่ยับยู่ยี่กระจัดกระจายอยู่รอบๆ.

กระดาษเช็ดมือแบบพับ ถูกวางไว้ไม่เป็นที่และไม่ได้อยู่ในที่จัดเก็บที่เหมาะสม.

40% ของผู้ใช้ห้องน้ำเชื่อว่าห้องน้ำคือสิ่งที่สะท้อนถึงมาตรฐานสุขอนามัยของสถานที่

การศึกษาวิจัยพฤติกรรมเชิงสุขอนามัยของ Kimberly-Clark Professional ปี 20226

สำรวจกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องความคาดหวังเกี่ยวกับสุขอนามัย
กับเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นสู่การมีสุขอนามัยที่ดีในอนาคต

เมื่อผู้ใช้ห้องน้ำมีความตระหนักรู้ในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น นอกจากวิธีการที่ตรงตามความต้องการของพวกเขาแล้ว
คุณยังต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาชื่นชอบ รวมถึงมาตรฐานด้านประสิทธิภาพของแนวทางแบบต่างๆ คุณสามารถ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพิจารณาเหล่าทั้งหมดได้จากที่นี่.

จัดการความกังวลเกี่ยวกับห้องน้ำให้หมดไปและร่วมมือกับเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานของคุณ

นอกเหนือจากแนวทางที่ถูกต้องเแล้ว คุณยังต้องมีพันธมิตรที่เหมาะสมที่จะคอยช่วยส่งเสริมวิสัยทัศน์ของคุณในเรื่องการจัดการสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน.
เราพร้อมเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับคุณ ด้วยความแม่นยำในการมองเห็นจุดที่เป็นปัญหาในงานที่คุณต้องรับผิดชอบดูแล 
เราสามารถช่วยคุณลดความกังวล เพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายและสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้ของคุณ.
พร้อมร่วมมือกับเราหรือยัง กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะติดต่อคุณกลับในไม่ช้า.


รูปแบบการติดต่อที่ต้องการ*ข้อสงวนสิทธิ์

1. สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปนี้เท่านั้น
•เครื่องจ่ายกระดาษชนิดม้วน Aquarius รุ่น 7375 
•เครื่องจ่ายกระดาษชนิดม้วนบาง Aquarius รุ่น 7955 
•เครื่องจ่ายกระดาษชนิดม้วน ระบบอัตโนมัติ ICON™ รุ่น 53691
2. ใช้กับกระดาษเช็ดมือแบบม้วนของ Scott รุ่น 86222, 86223, 86224, 86225
3. สำหรับเครื่องจ่าย Tardis ภายใต้แบรนด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Scott เท่านั้น
4. ประสิทธิภาพด้านความสะอาดของวิธีการต่าง ๆ ในการทำให้มือแห้ง การตรวจสอบหลักฐาน วารสาร Mayo Clinic Proceedings งานศึกษาวิจัย 12 ผลงานที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 1970 และเดือนมีนาคม 2011
5. เมื่อเทียบกับการออกแบบเครื่องจ่ายกระดาษทำความสะอาดชนิดพับ ที่ผู้ใช้สามารถดึงกระดาษออกมาได้มากกว่าครั้งละหนึ่งแผ่น 
6. การศึกษาวิจัยนี้จัดทำขึ้นในออสเตรเลียและไทย ผู้ใช้ปลายทาง (n=807) และผู้เลือก (n=305), 2022