ปรับปรุงล่าสุด มีนาคม 2567

เคล็ดลับความสะอาดสถานที่ทำงาน

พลิกโฉมสถานที่ทำงานของคุณ: เคล็ดลับเรื่องความสะอาดจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิผลและมีความสุขในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานที่ทำงานที่สะอาดถือเป็นกลไกสำคัญในประสิทธิภาพการผลิตและสัญญาณแห่งสุขภาพที่ดี

เจาะลึก 10 เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการผสมผสานความง่ายเข้ากับผลกระทบ โดยเปลี่ยนงานทำความสะอาดธรรมดา ๆ ให้เป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยสมุดปกขาวของเรา

เราพร้อมนำทางให้กับธุรกิจของคุณในการก้าวไปสู่อนาคตที่ความสะอาดจะอยู่ควบคู่ไปกับความสำเร็จ นับตั้งแต่การแก้ปัญหางานประจำวันอย่างรวดเร็วไปจนถึงกลยุทธ์ที่พลิกเกม เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานจะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. กำหนดระเบียบการการทำความสะอาดที่ชัดเจน: กำหนดและสื่อสารแนวทางการทำความสะอาดที่ชัดเจนต่อพนักงานทั่วไปและพนักงานทำความสะอาด
ทำบทสรุปในเรื่องต่อไปนี้: 
ก. ความรับผิดชอบ
ข. ความถี่ในการทำความสะอาด และ 
ค. การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย

2. ส่งเสริมแนวปฏิบัติในเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล: สื่อสารเกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลกับพนักงานของคุณอย่างมีประสิทธิผล เช่น:
ก. การล้างมือเป็นประจำ
ข. การใช้เจลล้างมือ
ค. มารยาทในการไอจามที่เหมาะสมในกลุ่มพนักงาน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดแสดงป้ายเตือนให้บุคคลทั่วไปต้องล้างมือบ่อย ๆ และจัดให้มีจุดบริการสุขอนามัยของมือได้อีกด้วย 

3. กำหนดตารางการทำความสะอาดปกติ: จัดทำตารางการทำความสะอาดรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน นอก
นอกจากนี้คุณยังสามารถ
ก. มอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะให้กับแต่ละบุคคล และ
ข. แบ่งงานให้กับแต่ละทีม 
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกพื้นที่ของสถานที่ทำงานจะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ 

4. จัดระเบียบสถานที่ทำงาน: ส่งเสริมให้พนักงานจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ นำสิ่งของ กระดาษ และอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นออกจากสถานที่ทำงานเพื่อลดการสะสมของฝุ่น และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและสวยงามยิ่งขึ้น

5. รักษาคุณภาพอากาศที่สะอาด: 
ก. แนะนำให้ลงทุนในเครื่องฟอกอากาศและระบบการระบายอากาศเพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศภายในอาคาร 
ข. ทำความสะอาดช่องระบายอากาศ ตัวกรอง และท่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเข้มข้นของสารก่อมลพิษและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ 

6. ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ: ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น มือจับประตู สวิตช์ไฟ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ
ก. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และ 
ข. ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ส่งเสริมแนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร: ส่งเสริมการจัดการและการเก็บรักษาอาหารในพื้นที่ส่วนกลางอย่างเหมาะสม เช่น ห้องครัวและห้องพัก
นอกจากนี้คุณยังสามารถ:
ก. จัดอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและ
ข. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นและพื้นผิวการเตรียมอาหารได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

8. ลงทุนในการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม: ใช้ระบบการจัดการของเสียอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการกำจัดขยะ การรีไซเคิล และวัสดุอันตราย 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยัง:
ก. จัดให้มีถังขยะที่ติดป้ายอย่างชัดเจนและ 
ข. ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความสำคัญของการกำจัดของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ 

9. ส่งเสริมวัฒนธรรมการรักษาความสะอาด: ส่งเสริมวัฒนธรรมการรักษาความสะอาดและความรับผิดชอบในหมู่พนักงาน กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมนี้ด้วยการ:
ก. แสดงความชื่นชมและให้รางวัลแก่บุคคลหรือทีมที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวปฏิบัติในเรื่องความสะอาดและ 
ข. ส่งเสริมความรับผิดชอบของเพื่อนพนักงาน 

10. ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ: ประเมินแนวปฏิบัติในเรื่องความสะอาดอย่างต่อเนื่องและขอข้อเสนอแนะจากพนักงาน 
ซึ่งคุณต้อง:
ก. ระบุเรื่องที่ต้องกำหนดเป้าหมายการปรับปรุง 
ข. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน 

การแสดงให้เห็นถึงความสะอาดไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความทุ่มเทของคุณเท่านั้น แต่ยังกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอีกด้วย

Kimberly-Clark Professional จะร่วมมือกับคุณในการกำหนดคำนิยามใหม่ให้กับความสะอาด

ยกระดับพื้นที่ของคุณด้วยโซลูชั่นที่ล้ำสมัยของเรา

 

เอกสารอ้างอิง:

https://employsure.com.au/blog/workplace-hygiene/