בקשה למידע אישי

אנא הודיעו לנו אם ברצונכם לקבל דיווח אודות הנתונים האישיים שלכם, לבצע עדכון לנתונים האישיים שלכם, או להגיש בקשה להסרתם על ידי Kimberly-Clark Professional. פשוט ספרו לנו על סוג הבקשה שלכם. אם אתם מבקשים עדכון וברצונכם לראות את הנתונים שיש לנו עבורכם כעת במערכות שלנו, אנא התחילו מהדוח לגבי הנתונים האישיים שלכם. אחרת, ציינו בבקשה את השינויים הדרושים בסעיף 'הערה'.