מדיניות פרטיות

אתר זה אשר מופעל, מתוחזק ונמצא בבעלותה של Kimberly-Clark Corporation, שמשרדיה הרשומים נמצאים בכתובת World Headquarters, P.O.‎ Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, מסביר כיצד אנו, וכל השותפים הגלובליים שלנו ("Kimberly-Clark", "אנחנו", "אנו"), אוספים נתונים אישיים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בהם, אילו זכויות עשויות להיות לכם ביחס לנתונים האישיים שלכם וכיצד תוכלו ליצור איתנו קשר.

נתונים אישיים הם מידע על אדם חי, אשר משפיע על פרטיותו של אותו אדם ומזהה אותו, בין אם כשלעצמם ובין אם יחד עם מידע אחר שנמצא ברשותנו או שעתיד להגיע לרשותנו.

לפני שתספקו לנו נתונים אישיים כלשהם או תגלשו באופן אחר כלשהו באתר שלנו, עליכם לקרוא מדיניות פרטיות זו במלואה ולוודא שאתם מרגיש בנוח עם נוהלי הפרטיות שלנו.

לתשומת לבכם, אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים של גורמי צד שלישי. אנו אחראים אך ורק לנוהלי הפרטיות והאבטחה של המידע שאנו אוספים. אנו ממליצים בפניכם לבדוק את מדיניות הפרטיות והאבטחה ואת הנהלים של כל אחד מהאתרים האחרים שאתם מבקרים בהם.

1. כיצד אנו אוספים את הנתונים האישיים שלכם

אנו משיגים מידע אישי אודותיכם בהקשרים מקוונים ולא מקוונים כאחד. אנו אוספים נתונים אישיים כאשר אתם:
- מבקרים באתר שלנו;
- נפגשים עם צוות המכירות שלנו;
- יוצרים קשר עם מוקדי שירות הלקוחות שלנו, משתתפים באירועים או בתערוכות שלנו, או מבקשים מאיתנו מידע בכל דרך אחרת;
- מבקרים בחנויות שבבעלותנו;
- נרשמים לתוכניות המועדון שלנו;
- מתקשרים איתנו באמצעות אתרי רשתות חברתיות, אפליקציות של גורמי צד שלישי או טכנולוגיות דומות;

אנו עשויים לאסוף מידע אודותיכם גם ממקורות של צד שלישי, כגון מהשימוש שלכם באתרים אחרים שאנו מפעילים ומגורמי צד שלישי קשורים כגון קבלני משנה.

2. אילו נתונים אישיים אנו אוספים

אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים הבאים אודותיכם למטרות המפורטות בסעיף 3 להלן:
- השם המלא שלכם;
- פרטי ההתקשרות שלכם (לדוגמה מספר הטלפון, כתובת הדוא"ל, כתובת הבית או העסק שלכם והתפקיד);
- כתובת ה-IP (פרוטוקול אינטרנט) שלכם;
- תאריך הלידה שלכם;
- מידע זמין לציבור כגון תוכן שנוצר על ידי משתמש, פרסומים במדיה חברתית, שם המשתמש או המזהה במדיה החברתית, או תמונת הפרופיל במדיה חברתית;
- היסטוריה של עסקאות (כלומר היסטוריה של ההזמנות / הבקשות לדוגמאות שלכם); וכן
- מזהה המכשיר (מחשב שולחני, מחשב לוח או נייד)

אנו עשויים גם להצליב נתונים אישיים שסיפקת לנו ישירות עם מידע אחר אודותיך שהתקבל ממקורות של צד שלישי (כגון רשתות מדיה חברתית וסוכני נתונים). הדבר עשוי לכלול נתונים דמוגרפיים, אינטראקציות שלכם במדיה החברתית, העדפות, הרגלי קניות, תחומי עניין, מיקום גאוגרפי וגיל או טווח גילאים. אנו עשויים להשתמש בנתונים אישיים אלה כדי להתאים ולהציג לכם פרסומות רלוונטיות יותר עבורכם, לספק לכם תקשורת שיווקית מותאמת אישית, ולעזור לנו להבין טוב יותר את בסיס הלקוחות שלנו ואת האפקטיביות של מסעות הפרסום השיווקיים שלנו.

3. המטרות שלשמן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם

אנו עשויים לעבד את הנתונים האישיים שלכם למטרות הבאות:
- כדי לספק לכם מידע, מוצרים ושירותים שהוזמנו על ידיכם;
- כדי לספק תמיכת לקוחות;
- כדי להתאים ולהציג פרסומות רלוונטיות יותר עבורכם;
- כדי לספק לכם תקשורת שיווקית מותאמת אישית;
- כדי להודיע לכם על כל שינוי בשירותים ולספק לכם מידע לגבי מוצרים ושירותים דומים שעשויים לעניין אתכם;
- כדי לערוך ניתוחי שוק ולאפשר לנו להעריך מגמות ואת האפקטיביות של מסעות הפרסום והשיווק שלנו;
- כדי להפעיל את האתרים שלנו ולעזור לשפר את המוצרים והשירותים שלנו;
- כדי לאתר ולמנוע הונאות;
- כדי לציית לחוקים ולתקנות החלים;

חוק ההגנה על נתונים מחייב שיהיה לנו בסיס משפטי לפני עיבוד כל מידע אישי אודותיכם. הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים האישיים שלכם למטרות שפורטו לעיל יהיה בדרך כלל כזה:
• נתת לנו את הסכמתך;
• הדבר הכרחי לקיום החוזה איתכם או כדי להחליט אם להתקשר בחוזה איתכם;
• העיבוד נחוץ לצורך עמידתנו בהתחייבות משפטית או רגולטורית; ו/או
• העיבוד הוא האינטרס הלגיטימי שלנו כתאגיד מוביל לטיפוח אישי.

4. עם מי אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם

אנו עשויים לחלוק מידע אודותיך עם גורמי צד שלישי בנסיבות מסוימות, כולל במצבים הבאים:

- שיתוף המידע שלכם עם חברות שותפות;

אנו עשויים לבקש את רשותכם לשתף את המידע שלכם עם חברות חיצוניות שנבחרו בזהירות כאשר אנו מאמינים שהמוצרים או השירותים שלהם עשויים לעניין אותך, אבל אך ורק חברות שאנו סומכים עליהן ואשר עברו את הבדיקות הפנימיות שלנו, כדי לשמור על אבטחת המידע שלכם. באפשרותכם לא להסכים להצעות ותוכניות של שותפים בכל עת על ידי יצירת קשר או מילוי הטופס המקוון. השותפים שלנו מנועים מלהשתמש בפרטי הקשר שלכם למטרות אחרות מלבד הצגת הצעות ותוכניות רלוונטיות, והם נדרשים לשמור את פרטי הקשר שלכם בסודיות.

- שיתוף המידע שלכם עם ספקי שירותים;

במידת הצורך, אנו עשויים לשתף מידע עם חברות או אנשים שמספקים לנו שירותים. שירותים אלה עשויים לכלול, בין היתר, קבלת עזרה באספקת שירותים שביקשתם, ביצירה או תחזוקה של מסדי הנתונים שלנו, בחקירה וניתוח של האנשים שמבקשים מאיתנו מוצרים, שירותים או מידע, בהכנה והפצה של תקשורת, או במענה לפניות.

- הליכים של אכיפת חוק והליכים משפטיים;

אנו עשויים לדווח לרשויות לאכיפת החוק על כל פעילות שאנו סבורים שהיא בלתי חוקית, או שאנו סבורים כי היא עשויה לסייע לחקירה של גורמי אכיפת החוק לגבי פעילות בלתי חוקית (כולל, באופן מיוחד, כאשר אנו מקבלים בקשה הוגנת, סבירה וחוקית מגורם אכיפת חוק או גוף רגולטורי). בנוסף, אנו עשויים למסור את המידע שלכם לגורמים לאכיפת החוק אם נקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהפרתם את המדיניות שלנו, או שהעברת המידע שלכם עשויה להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של Kimberly-Clark, או של אדם אחר.

- שיתוף המידע שלכם כפי שהחוק מתיר;

אנו עשויים לשתף את המידע שלכם עם אחרים כנדרש על ידי או מותר על פי החוק. הדבר עשוי לכלול את שיתוף המידע שלכם עם גורמים ממשלתיים או גורמי צד שלישי בתגובה לזימונים, צווי בית משפט, הליך משפטי אחר, או כאשר אנו מאמינים כי יש צורך לממש את הזכויות המשפטיות שלנו ו/או להגן על הרכוש או הבטיחות של לקוחותינו או של אחרים (הדבר כולל החלפת מידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאות והפחתת סיכוני אשראי), כדי להתגונן מפני תביעות משפטיות שהוגשו נגדנו, או כדי להתגונן מפני תביעות משפטיות אפשריות שקבענו לפי שיקול דעתנו הבלעדי שהן עשויות להיות מוגשות נגדנו.

- בלוגים, פרסומים מקוונים והמלצות;

אנו עשויים להחליט לאפשר למשתמשים לשתף הערות, פרסומים, המלצות או מידע אחר. אם בחרתם לשלוח לנו מידע כזה, המידע שאתם שולחים עשוי להיות זמין לציבור באופן כללי. פריטי מידע שתספקו באזורים אלה עשויים להיות זמינים לקריאה, איסוף ושימוש על ידי אחרים שייגשו אליהם.

- עסקה;

במקרה שאנו, או חלק כלשהו מהנכסים שלנו, נרכשים או שאנו מבצעים רכישת עסק או נכס או תהליך רכישה פוטנציאלי, המידע שלכם עשוי להיות מועבר לחברה הרוכשת או לישות אחרת שתיווצר בעקבות עסקה כזו.

- פרסום מבוסס עניין;

-Kimberly-Clark משתתפת בפרסום מבוסס עניין (התנהגות מקוונת). פירושו של דבר הוא שגורם צד שלישי עשוי להשתמש בטכנולוגיה כמו קובץ Cookie בדפדפן שלכם או משואת אינטרנט, כדי לזהות אתכם באתר האינטרנט שלנו, במטרה לספק פרסומות על מוצרים ושירותים המותאמים לתחומי העניין שלכם. כך ייתכן שתראו פרסום באתר האינטרנט שלנו המותאם לאופן שבו אתם גולשים או קונים, או שתראו פרסום עבור מוצרי Kimberly-Clark באתרים אחרים על סמך התנהגות הגלישה שלכם באתרי האינטרנט השונים. -Kimberly-Clark משתתפת מרצון בתוכנית הרגולציה העצמית של Digital Advertising Alliance. כחלק מתוכנית זו לרגולציה עצמית, Kimberly-Clark תומכת בפריסה של סמל אפשרויות הפרסום ("Ad Choices") בשיתוף עם Evidon. למידע על הדרך לביטול ההסכמה לפרסום מבוסס עניין, עיין ב'הודעת קובצי Cookie' שלנו בסעיף 12 להלן.

- גורמי צד שלישי אחרים;

אנחנו עשויים לשתף נתונים לא אישיים עם גורמי צד שלישי אחרים שלא הוזכרו לעיל. כשנעשה זאת, אנו נעביר את המידע בצבירה, או נבטל את האפשרות לזיהוי אישי כך שצד שלישי לא יוכל לקשר נתונים אליכם, למחשב שלכם או למכשיר שלכם. צבירה פירושה שאנו משלבים נתונים לא אישיים של אנשים רבים יחד כך שהנתונים לא מתייחסים לאדם ספציפי כלשהו. ביטול האפשרות לזיהוי פירושו שאנו מנסים להסיר או לשנות חלקי מידע מסוימים שעשויים לשמש לקישור נתונים לאדם ספציפי.

5. ניהול הפרטיות שלכם באמצעות פרופיל המשתמש שלכם

אנו מעניקים לכם את היכולת להפעיל בקרות ובחירות מסוימות לגבי האופן שבו אנו אוספים, משתמשים ומשתפים את הנתונים האישיים שלכם. על ידי עריכת שינויים בפרופיל המשתמש שלכם או פנייה אלינו כמתואר בהודעת פרטיות זו, תוכלו לעשות את הפעולות הבאות: (1) לעדכן ולמחוק את חשבון הרישום שלכם; (2) לשנות את הבחירות שלכם לגבי מינויים, ניוזלטרים והתראות; (3) לבחור אם לקבל הצעות ומבצעים עבור המוצרים והשירותים שלנו, או מוצרים ושירותים שלדעתנו עשויים לעניין אתכם; (4) לבחור אם נשתף את פרטי הקשר שלכם עם שותפים כדי שיוכלו לשלוח לכם הצעות ומבצעים לגבי המוצרים והשירותים שלהם; וכן (5) לבחור אם לקבל פרסום מבוסס עניין.

6. ילדים

Kimberly-Clark מחויבת להגן על הפרטיות של ילדים באינטרנט ולהפוך את האינטרנט למקום בטוח. איננו מספקים מוצרים ושירותים לילדים, או אוספים או מבקשים ביודעין נתונים אישיים מילדים ללא הסכמת ההורים כאשר הסכמה כזו נדרשת על פי החוקים המקומיים החלים (הגיל שבו נדרשת הסכמה משתנה ממדינה למדינה).

7. העברת נתונים אישיים

הנתונים האישיים שלכם עשויים להיות מועברים אל מחוץ למדינה שבה הם התקבלו במקור ועשויים להיות משותפים עם גורמי צד שלישי מהימנים שלנו הממוקמים בתחומי שיפוט שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) ולבריטניה שאין להם חוקים להגנת נתונים או שיש להם חוקים מחמירים פחות בהשוואה לחוקים באירופה. בכל פעם שאנו מעבירים נתונים אישיים אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי או לבריטניה, אנו נוקטים בצעדים הנדרשים על פי חוק כדי לוודא שקיימים אמצעי הגנה נאותים כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם וכדי לוודא שהם מטופלים בצורה מאובטחת ובהתאם למדיניות פרטיות זו. אם אתם מתגוררים באזור הכלכלי האירופי או בבריטניה, תוכלו ליצור איתנו קשר כדי לקבל עותק של אמצעי ההגנה שיצרנו כדי להגן על הנתונים האישיים וזכויות הפרטיות שלכם בנסיבות אלה.

8. שמירת נתונים

אנו שומרים את הנתונים האישיים שלכם ככל שהדבר נדרש כדי לספק את המוצרים והשירותים שביקשתם, או למטרות חיוניות אחרות כגון עמידה בהתחייבויות משפטיות, פתרון מחלוקות ואכיפת ההסכמים שלנו.

9. הזכויות שלכם

החוק להגנה על נתונים מעניק ליחידים זכויות לגבי נתונים אישיים שארגונים מחזיקים אודותיהם. באפשרותכם:

- לבקש עותק של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיכם;

- לבקש שנתקן, נגביל או נמחק את הנתונים האישיים שלכם; וכן

- אם תחליטו שאינכם מעוניינים לקבל מאיתנו הודעות דוא"ל מסחריות, תוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת הודעות כאלה בלחיצה על הקישור "בטל הרשמה" המופיע בתחתיתה של כל הודעת דוא"ל מסחרית.

אם ברצונכם לממש את זכויותיכם, אנא פנו אלינו באמצעות פרטי הקשר המפורטים בסעיף 10 להלן. לתשומת לבכם, בקשות למימוש זכויות להגנה על נתונים יוערכו על ידי Kimberly-Clark על בסיס כל מקרה לגופו. ייתכנו נסיבות שבהן איננו נדרשים על פי חוק להיענות לבקשתכם בשל החוקים בתחום השיפוט שלכם או בשל חריגים שנקבעו בחקיקה להגנה על מידע.

10. שאלות ותלונות

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, באפשרותכם לפנות אלינו על ידי מילוי הטופס המקוון.

אם עדיין אינכם מרוצים, עומדת לכם הזכות להתלונן בפני הרשות להגנת הנתונים שלכם; עם זאת, תחילה יש להעלות את כל התלונות בפני Kimberly-Clark.

11. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו עשויים לשנות או לתקן מדיניות פרטיות זו בכל עת על ידי פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר שלנו. אנו ממליצים על עיון במדיניות הפרטיות שלנו בכל פעם שאתם שולחים לנו מידע או מבצעים הזמנה.

12. הודעת קובצי Cookie

בדומה לחברות רבות אחרות, Kimberly-Clark משתמשת בטכנולוגיית קובצי ה"Cookie" באתר שלנו. קובצי Cookie הם מידע שמאוחסן במחשב שלכם על ידי הדפדפן שלכם בזמן שאתם מבקרים באתר מסוים. כאשר אתם מתחברים, קובץ ה-Cookie אומר לנו אם ביקרתם אצלנו בעבר או שאתם מבקרים חדשים, והוא מאפשר לנו ללמוד אילו פרסומות מביאות משתמשים לאתר שלנו. אנחנו משתמשים בקובץ ה-Cookie כדי לעזור לנו לזהות את תכונות האתר שבהן יש לכם את העניין הגדול ביותר, וזאת כדי שנוכל לספק לכם יותר ממה שמעניין אתכם. אם תרצו בכך, תוכלו להגדיר את הדפדפן שלכם כך שידחה קובצי Cookie, או שבאפשרותכם למחוק ידנית קובצי Cookie ספציפיים או את כל קובצי ה-Cookie במחשב שלכם על ידי ביצוע ההנחיות שמופיעות בקובץ העזרה של הדפדפן שלכם. עם זאת, אם לא תאפשרו קבלת קובצי Cookie על ידי דפדפן האינטרנט שלכם, ייתכן שתיתקלו בבעיות בגישה לחלק מהדפים ולתכונות מסוימות באתר זה.

לתשומת לבכם, חלק מדפדפני האינטרנט ומהמכשירים מאפשרים לכם לשדר העדפה שלא "לעקוב" אחריכם באינטרנט. בשלב זה איננו מגיבים לבקשות אלו או משנים את החוויה שלכם בהתבסס על השאלה האם אות כזה משודר או לא.

אנו משתמשים גם במשואות אינטרנט באתר האינטרנט שלנו כדי לאסוף נתונים מסוימים. משואת אינטרנט היא קובץ אלקטרוני בעמוד אתר האינטרנט המאפשר לנו לספור ולזהות משתמשים שביקרו באותו עמוד. בין היתר, ניתן להשתמש במשואה אינטרנט בהודעת דוא"ל בפורמט HTML כדי לזהות את התגובות לתקשורת שלנו ולמדוד את יעילותן – למשל, האם קיבלת מאיתנו הודעת דוא"ל ולחצת על קישור בהודעה זו כדי לעבור לאתר שלנו. בדרך כלל ניתן למנוע שימוש במשואות אינטרנט בדוא"ל על ידי ביטול תצוגת ה-HTML והצגת חלק הטקסט בלבד של הדוא"ל שלכם.

כאשר אתם נכנסים לאתרים שלנו, אנו לוכדים ושומרים את כתובת ה-IP של המכשיר שבו אתם משתמשים, כגון מחשב אישי או מכשיר נייד, בתוספת פרטי הכניסה שלכם, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה והפלטפורמה וכל תוסף שהשתמשתם בו.

באפשרותכם גם להוריד אפליקציות לנייד המוצעות על ידי Kimberly-Clark. אם תשתמשו באפליקציות לנייד שלנו, האפליקציה לנייד עשויה לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי, כגון סוג המכשיר הנייד שבו אתם משתמשים, מזהי המכשיר הייחודיים הזמניים או המתמידים (נקראים גם UDID) ומידע על האופן שבו אתם משתמשים באפליקציות. האפליקציה לנייד עשויה לאסוף גם מידע מסוים שסיפקתם מרצונכם, כגון מידע על המוצר בעת סריקת ברקוד ומידע עסקה, כגון בעת ביצוע רכישה או תגובה להצעה. האפליקציות שלנו לנייד עשויות לאסוף מידע מדויק על מיקומו של המכשיר שלכם, כגון כשאתם מחפשים חנות. עם זאת, תחילה עליכם לספק הרשאה דרך המכשיר שלכם לפני שהאפליקציה תוכל לקבל מידע מיקום כזה מטכנולוגיות כמו GPS‏, Wi-Fi או קרבה למגדל סלולרי. ספקי שירותים ניידים עשויים לאסוף מידע ספציפי למכשיר, כגון מזהה המכשיר הייחודי, כאשר אתם משתמשים באתר שלנו או באחת מהאפליקציות הסלולריות שלנו.